Reclame-uitingen

Bedrijven en organisaties die zich willen profileren, kunnen hiervoor gebruik maken van reclame-uitingen. Voor het gebruik van deze reclame-uitingen zijn door de gemeente regels opgesteld om wildgroei aan borden te voorkomen.

Op uw eigen terrein mag u reclame maken voor uw eigen bedrijf. Voor alle andere uitingen en locaties (zowel privé als openbaar) is het reclamebeleid van de gemeente van toepassing. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • Permanente reclame
 • Tijdelijke reclame

Controle
De regels rondom reclame-uitingen zijn omschreven in de APV en het geldende reclamebeleid. De gemeente controleert intensief op de handhaving van deze regels.

Permanente reclame

Voor het maken van reclame op en aan gevels, voor reclameobjecten op uw eigen terrein en voor bordjes langs of op de openbare weg heeft u een vergunning nodig.

Reclame aan lichtmasten en klokken kan door middel van de beschikbare city-displays. Infokasten en verwijsborden worden verzorgd via NPB Media.

Weideborden zijn in de gemeente Ommen niet toegestaan.

Tijdelijke reclame

Bij niet commerciële aankondigingen worden spandoeken voor maximaal veertien dagen gedoogd. Aankondigingsborden van evenementen zijn onder voorwaarden vergunningsvrij toegestaan.

Het gebruik van sandwich- en driehoeksborden is in de gemeente Ommen niet toegestaan.

Aankondigingsborden van evenementen
Vooral in de zomer worden verschillende sociaal-culturele evenementen en activiteiten aangekondigd met borden die op stukken land of in de berm zijn geplaatst. Deze vorm van reclame-uiting is alleen toegestaan als:

 • het evenement over maximaal 14 dagen wordt gehouden;
 • het bord op het terrein staat waar het evenement wordt gehouden en geen grotere oppervlakte heeft dan 0,5 m2 en geen grotere afmeting in één richting heeft van 1 meter (conform de APV);
 • het zelfgemaakte borden betreft, die worden geplaatst onder of direct bij de door de gemeente geplaatste vrije aanplakborden.

Reclame-uitingen via de gemeente

De gemeente heeft de volgende mogelijkheden om uw bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken:

 • Aankondigingen
  Hiervoor kunt u gebruik maken van de 24 dubbelzijdige city-displays die verspreid in de gemeente, aan lantaarnpalen zijn bevestigd. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met de firma Hoffman.
 • Lichtmastreclame
  Om reclame te kunnen maken op de lichtmasten in de gemeente, kunt u opnemen met de firma NPB Media.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.