Subsidieregeling voor verbeteren winkelgebied

Als ondernemer of pandeigenaar in het centrum van Ommen kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de subsidieregeling 'Stimulering Detailhandel gemeente Ommen 2018'. 

Met de subsidie wil de gemeente Ommen het winkelgebied versterken door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en de kwaliteit van panden in het kernwinkelgebied te verbeteren.

U kunt de subsidieregeling gebruiken voor:

  • het opknappen van uw pand of gevel om de uitstraling te verbeteren.
  • begeleiding bij het verplaatsen van uw winkel naar het kernwinkelgebied.

De subsidieregeling is per 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht) van kracht en geldt tot 31 december 2021.

Soorten subsidie

De subsidieregeling bestaat uit een:

  • plansubsidie;
  • gevelverbeteringssubsidie;
  • verplaatsingssubsidie;
  • transformatiesubsidie.

Plansubsidie
De plansubsidie is bedoeld voor een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan van vastgoed in het centrum van Ommen. Een gevelverbeteringsplan is een ontwerptekening van het verbeteren van een luifel, pui of entree van winkelvastgoed. De eigenaar van een pand kan de plansubsidie aanvragen. De hoogte van deze subsidie bedraagt een vergoeding van 70% van de kosten voor het maken van een gevelverbeteringsplan tot een maximum van € 500.

Een transformatieplan richt zich op het transformeren van leegstaand vastgoed met een ontwerp van de voorgevel en de toekomstige bestemming van het pand. De eigenaar van een pand kan de plansubsidie aanvragen. De subsidie bedraagt een vergoeding van 70% van de kosten van het maken het transformatieplan tot een maximum van € 1.250. 

Gevelverbeteringssubsidie
De gevelverbeteringssubsidie is bedoeld voor het verbeteren van de luifel, pui of entree aan de voorzijde van een winkel in het kernwinkelgebied. De eigenaar van het pand kan de subsidie aanvragen. De vergoeding bedraagt 35% van de investering tot een maximum van € 7.500. Bij twee gevels is de maximale bijdrage € 12.500. 

Verplaatsingssubsidie
De verplaatsingssubsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten van verplaatsing van de winkel in het centrum, maar buiten het kernwinkelgebied ligt, naar een locatie in het kernwinkelgebied. De vergoeding voor de investering bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 10.000.

Transformatiesubsidie
De transformatiesubsidie is bedoeld voor eigenaren van leegstaande panden in het centrum met een detailhandel- of horecabestemming. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het veranderen van de bestemming naar een andere bestemming dan detailhandel of horeca. De subsidie is een bijdrage van 50% in de planologische kosten voor een bestemmingsplanwijziging tot een maximum van € 5.000.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaand formulier. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep Stimuleringsregeling detailhandel.

Binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag brengt de werkgroep advies uit aan het college van B&W. Het college van B&W neemt een besluit over het verlenen van de aangevraagde subsidie.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.