Evenementensubsidies

Als u een evenement in de gemeente Ommen organiseert, kunt u in aanmerking komen voor een financiële steun in de vorm van een subsidie.

Voor het organiseren van evenementen in Ommen is voor 2017 subsidie beschikbaar. In totaal gaat het om een budget van maximaal € 34.299.

Aanvragen

Voor een evenement kan maximaal drie keer achtereenvolgend een incidentele subsidie worden aangevraagd.

Als een aanvrager aannemelijk kan maken dat zij, na driemaal achtereenvolgend een evenementensubsidie te hebben ontvangen, zonder subsidie over onvoldoende gelden (uit eigen middelen en uit middelen van derden) kan beschikken om de kosten van het evenement te kunnen dekken, kan een aanvraag voor een structurele subsidie worden ingediend.

Getoetst
Voor 2017 kan een aanvraag voor een incidentele of structurele subsidie tot uiterlijk 1 januari 2017 worden ingediend. De binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de Beleidsregels Subsidieverlening gemeente Ommen. U kunt deze onderaan deze pagina downloaden.

Aanvragen die niet vóór 1 januari 2017 zijn ontvangen, kunnen op volgorde van binnenkomst en na toetsing aan de criteria alsnog voor subsidie in aanmerking komen als het beschikbare subsidiebudget nog niet volledig is besteed.

U kunt een aanvraagformulier:

  • ophalen bij de receptie in het gemeentehuis in Ommen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
  • downloaden via onderstaande link.
  • aanvragen op maandagen, dinsdagen of donderdagen bij mevrouw L. Boer, afdeling Maatschappelijk Domein via het telefoonnummer 0523 289 647.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.