Evenementenvergunning

Voor het organiseren van evenementen, voor het publiek toegankelijke verrichtingen van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, heeft u een vergunning nodig. Voor kleinschalige evenementen is een alleen een melding voldoende.

Bij uw aanvraag geeft u onder meer informatie op over het evenement, zoals de datum en het te verwachten aantal bezoekers. Ook geeft u aan of er gebruik wordt gemaakt van tenten en kramen en of er alcohol wordt geschonken. Als bier of wijn wordt geschonken, kan daarvoor meteen een ontheffing worden verleend.

Daarnaast kunt u uw aanvraag voorzien van informatie over beveiliging, ehbo-voorzieningen en sanitaire voorzieningen. Voor het nemen van verkeersmaatregelen kan de gemeente hekken en borden beschikbaar stellen.

Kleine evenementen
Voor sommige kleinschalige (buurt)activiteiten heeft u in de gemeente geen aparte vergunning nodig. Kleinschalige activiteiten zijn bijvoorbeeld een buurtfeest, bruiloft, buurtbarbecues of straatspeeldag. Deze kleinschalige activiteiten moet u wel melden bij de Publieksdienst.

Aanvragen

Via onderstaande documenten kunt u een vergunning aanvragen voor grote evenementen, of een melding doen van een klein evenement in combinatie met een ontheffing geluidhinder.

Voor evenementen geldt dat de vergunning acht weken voor aanvang moet worden aangevraagd. De vergunning wordt u binnen 8 weken per post toegestuurd.

Evenementenagenda
Voor de openbare orde is het niet wenselijk dat er meerdere belastende evenementen op dezelfde dagen plaatsvinden. Raadpleeg eerst via de evenementenagenda wat er inmiddels vergund of aangevraagd is.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u lezen onder Titel 3 (Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn), Hoofdstuk 2 (Organiseren evenementen of markten) van de tarieventabel uit de legesverordening (PDF).

Voorwaarden

Aan een evenementenvergunning zijn voorschriften verbonden, waaraan u dient te voldoen. Deze voorschriften kunt u lezen via onderstaande documenten. U bent zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen en naleven van de voorschriften.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.