Optreden op straat

U heeft toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen.

Aanvraag

Om toestemming te vragen om te mogen optreden op de openbare weg, geeft u door:

  • wat u wilt doen
  • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u het wilt doen
  • waar u het wilt doen

Contact

U vraagt toestemming bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.