Terrasvergunning aanvragen

Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Aanvraag

Om een terrasvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • waar het terras moet komen
  • of u voor een straat-, plein- of gevelterras kiest
  • een situatieschets
  • van wanneer tot wanneer u het terras open wilt houden (terrasseizoen)
  • welke openingstijden u wilt

Daarnaast heeft u nodig:

  • een horecavergunning (een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning voor droge horeca)

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U moet een horecabedrijf hebben.
  • U moet voldoen aan de gestelde eisen over hoe het terras eruit moet zien.
  • Er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.

Contact

U vraagt de terrasvergunning aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.