Veel gestelde vragen crisisnoodopvang

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over crisisnoodopvang. Onderstaande vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dat via ommen4.0@ommen.nl of rechtstreeks met de locatieleider via 06 2787 0708. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Algemeen

De gemeente Ommen heeft per 3 oktober 2022 opvangcapaciteit beschikbaar gesteld voor asielzoekers in het gemeentehuis Ommen (Chevalleraustraat 2). De crisisnoodopvang biedt plaats aan circa 40 personen. De crisisnoodopvang zou voor de duur van 3 maanden zijn, maar dit is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2023.

In de opvanglocatie in een separate vleugel van het gemeentehuis is ruimte voor circa 40 asielzoekers.

Het gaat om crisisnoodopvang, dat wil zeggen tijdelijke opvang van mensen, omdat zij ergens anders niet terecht kunnen. De locatie is tijdelijk in gebruik als opvanglocatie.

De groep, bestaande uit één gezin uit Eritrea en alleen reizende mannen uit Syrië en Jemen, zit in procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Er zitten geen zogenaamde ‘veiligelanders’ tussen de opgevangen asielzoekers in Ommen. De groep is homogeen, wat inhoud dat ze zoveel mogelijk dezelfde taal spreken en dezelfde achtergrond hebben. Ervaring van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) leert dat dit bijdraagt aan de sfeer op locatie.

Nederland heeft te maken met een enorme instroom van vluchtelingen en een groot tekort aan opvangplekken. Daarom is crisisopvang nodig. Gemeente Ommen vindt dat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Het gemeentehuis is als crisisopvanglocatie gekozen omdat deze op korte termijn kan worden ingericht als opvanglocatie voor de duur van 3 maanden.

Nee, u kunt de opvanglocatie niet bezoeken. Dit i.v.m. de privacy van de asielzoekers. Het gemeentehuis zelf blijft wel toegankelijk. De opvanglocatie bevindt zich namelijk in een separaat deel van het gemeentehuis.

Gemeentehuis blijft vrij toegankelijk. De opvanglocatie bevindt zich namelijk in een separaat deel van het gemeentehuis. Er is geen directe interne verbinding met de opvanglocatie.

De mensen worden vanuit Ter Apel met bussen vervoerd.

De crisisopvang wordt vergoed door de Rijksoverheid.

Verblijf asielzoekers in gemeentehuis

De vluchtelingen worden voorzien van onderdak, eten en sanitaire voorzieningen. Voor de begeleiding van de vluchtelingen zijn in de opvanglocatie 24 uur per dag mensen aanwezig. Er is ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig in de opvanglocatie.

Ja, direct omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd op vrijdag 16 september 2022. Ook het Vechtdal College, de Carrousel en de omliggende bedrijven zijn geïnformeerd. Op 13 december zijn zij geïnformeerd over de verlenging en uitgenodigd voor een inloop.

De mensen die in de opvang aanwezig zijn, worden geregistreerd.

In principe wel, maar naar verwachting zullen er ook mutaties plaatsvinden gedurende het verblijf.

De vluchtelingen in de crisisopvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen krijgen uitleg over onze normen en waarden, manieren en gebruiken.

We proberen de vluchtelingen zoveel mogelijk privacy te bieden, maar het blijft een crisisopvang.

De opvang bestaat uit diverse grote ruimte. Het is sober ingericht. Er zijn enkele grotere en kleinere slaapzalen met stapelbedden. Er zijn gemeenschappelijke ruimten met verschillende functies. En er zijn douches en toiletten beschikbaar. Kijk voor meer informatie bij ‘over de opvanglocatie’.

Om de vluchtelingen privacy te geven, is bezoek bij de opvanglocatie niet mogelijk.

Veiligheid

Ja, er is permante beveiliging aanwezig op en rondom de locatie. 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Als gemeente vinden we de veiligheid van inwoners belangrijk. Daarvoor is het onderstaande preventief geregeld:

 • Er is permante beveiliging aanwezig op en rondom de locatie. 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
 • Overdag is er begeleiding voor de asielzoekers aanwezig.
 • Als een asielzoeker zich niet aan de gedragsregels houdt of een incident veroorzaakt, wordt diegene direct overgeplaatst naar een andere locatie.
 • Het telefoonnummer 06 27 87 07 08 is 24/7 bereikbaar voor vragen en calamiteiten. Deze is vooraf gecommuniceerd met omwonenden en omliggende bedrijven.
 • De asielzoekers dienen tussen 22.00 en 8.00 uur aanwezig te zijn op locatie en mogen de locatie gedurende die periode ook niet verlaten.
 • Er is regelmatig contact tussen de gemeente Ommen en politie.
 • Voor de asielzoekers wordt voldoende en zinvolle dagbesteding georganiseerd, zodat zij zich niet vervelen.

Daarnaast kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week de politie bellen: 0900 – 8844. Of in geval van spoed 112.

Veiligheid is de zorg van gemeente en politie. De asielzoekers moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Bij calamiteiten geldt dat er niets wijzigt met de komst van een crisisopvang. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Daarnaast is er permanent beveiliging in de opvanglocatie aanwezig.

De vluchtelingen in de crisisopvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen hebben uitleg gekregen over onze normen en waarden, manieren en gebruiken.

Daar gelden dezelfde regels als voor alle andere inwoners.

Hulp aanbieden

Meldt u dan aan via ommen4.0@ommen.nl. Geef daarbij uw naam, telefoonnummer en emailadres aan waarop u bereikbaar bent. En wilt u daarbij ook aangeven op welke momenten u beschikbaar bent.

Algemene informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid.

COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De belangrijkste taken van het COA zijn:

 • onderdak bieden aan asielzoekers
 • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
 • opvanglocaties verwerven en beheren
 • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
 • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Voor meer informatie zie ook www.coa.nl