Toegankelijkheid

Overheidswebsites moeten met ingang van 1 januari 2015 aantoonbaar voldoen aan de Webrichtlijnen. Deze Webrichtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat overheidswebsites voor alle inwoners zijn te gebruiken en te begrijpen. De website van de gemeente Ommen is gebouwd en wordt onderhouden volgens de Webrichtlijnen.

De webrichtlijnen zijn gebaseerd op de internationale richtlijn Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Binnen Nederland kennen we Webrichtlijnen versie 1 (WCAG 1) en versie 2 (WCAG 2). Volledige toepassing van de Webrichtlijnen 1 en 2 is verplicht met ingang van 2015.

De gemeente Ommen streeft ernaar de digitale informatie zo toegankelijk mogelijk beschikbaar te stellen. Om die reden toetst de gemeente met specifieke software dagelijks de website op de Webrichtlijnen.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat deze website om andere redenen niet voldoet aan de eisen voor toegankelijkheid of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u deze website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt online een melding maken. Stuur hiervoor bij voorkeur de volgende informatie mee:

  • Beschrijving van het probleem.
  • Link naar de desbetreffende pagina.
  • Het besturingssysteem dat u gebruikt.
  • De browsersoftware die u gebruikt.
  • Eventuele aangepaste instellingen of hulpmiddelen, zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware.

Uw melding wordt direct in behandeling genomen. U wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.

Uitzonderingen

Een aantal onderdelen functioneert niet conform de gestelde toegankelijkheidseisen. Hieronder kunt u een toelichting lezen om welke onderdelen dat gaat en waarom deze onderdelen niet voldoen aan de webrichtlijnen.

Video's

Tekst van het ijkpunt
Ijkpunt 1.4: Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kan je equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve beschrijvingen van het beeldspoor) met de presentatie.

Ijkpunt 6.3: Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn, als scripts, applets of andere programma-objecten uitstaan of niet worden ondersteund. Als dit niet mogelijk is, lever dan equivalente informatie op een alternatieve toegankelijke pagina

Wat voldoet er niet?
De video's op www.ommen.nl hebben wel een gesproken tekst, maar geen ondertiteling. Hierdoor kan de informatie niet waargenomen worden, als de waarnemer zich in een rumoerige omgeving bevindt, als hij het geluid vanwege omstandigheden niet kan gebruiken, of als hij adieel gehandicapt is.

Daarnaast maakt YouTube voor de video's gebruik van Javascript. Gebuikers die niet over deze plugin beschikken, hebben hierdoor geen toegang tot de geboden informatie.

Alternatief
De gemeente Ommen kiest er om financiële redenen vooralsnog voor om de video's niet te voorzien van ondertitels of audiodescriptie, of te plaatsen in een omgeving waarvoor geen Javascript nodig is.

Is de informatie uit een video hierdoor voor u niet beschikbaar? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Ommen via het telefoonnummer 14 0523. De gemeente kan u dan op een alternatieve wijze voorzien van de desbetreffende informatie.

PDF-documenten

De gemeente maakt bij de publicatie van informatie op de website gebruik van PDF-documenten. Voorbeelden hiervan zijn de ruimtelijke plannen en de gemeentelijke bekendmakingen. De inhoud van deze PDF-documenten voldoet niet in alle gevallen aan de Webrichtlijnen.

Toelichting
Op dit moment is het niet mogelijk om deze informatie op een toegankelijke manier aan te bieden op de website. Om deze informatie toch voor een grote groep digitaal beschikbaar te houden, is ervoor gekozen de PDF-documenten wel aan te bieden via de website.

Alternatief
Mocht u hier bezwaren tegen hebben, of de informatie uit deze documenten op een andere wijze willen ontvangen, dan kunt u contact hierover opnemen met de Publieksdienst.

Taalgebruik

Tekst van het ijkpunt
IJkpunt 3.1 Leesbaar: Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Wat voldoet er niet?
Om de toegankelijkheid van de website zo groot mogelijk te maken voor alle lagen van de bevolking, dient de taal zo eenvoudig mogelijk gehouden te worden.

In enkele gevallen is dit voor de gemeente Ommen niet mogelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om informatie uit officiële documenten. Of PDF-documenten van derden.

Alternatief
Is naar uw mening informatie op deze website niet toegankelijk door het taalgebruik, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Ommen via het telefoonnummer 14 0529. De gemeente kan u dan op een alternatieve wijze voorzien van de desbetreffende informatie.

Applicaties van derden

In sommige gevallen maakt de gemeente Ommen voor het digitaal publiceren van informatie gebruik van applicaties van derden. U kunt daarbij denken aan de publicatie van Verordeningen, raadsinformatie of kaartmateriaal.

Voor het voldoen aan de webrichtlijnen is de gemeente Ommen afhankelijk van deze partijen. De gemeente Ommen streeft er naar deze applicaties zoveel mogelijk te laten voldoen aan de webrichtlijnen. Mocht desondanks toch bepaalde informatie niet toegankelijk voor u zijn, dan kunt u contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0529.