Fietsverbinding Dante

Als onderdeel van de Vechtdalverbindingen is door de Provincie Overijssel een fietstunnel gerealiseerd onder de N48 door. De Kievitstraat is aangewezen als hoofdtracé voor de fietsverbinding vanaf de fietstunnel richting de centrale gelegen voorzieningen in Ommen (met onder andere de Carrousel en het Vechtdal College). Deze route dient een veilig en comfortabele fietsverbinding te waarborgen voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt het fietspad vanuit de fietstunnel aangesloten op het Broekdijkje ter hoogte van de Hessenweg West.

Ook is er een duidelijk relatie met de ontwikkeling rondom ‘Kindplein West’, beide plannen worden in samenhang met elkaar ontworpen en ontwikkeld.

Eerste fase

De nieuwe fietsonderdoorgang (N48) is opengesteld. Om de route in gebruik te kunnen nemen zijn de essentiële onderdelen van de fietsroute in deze fase gerealiseerd. Dit betreft het aanbrengen van de asfaltonderlagen op het Broekdijkje en de aanleg van het fietspad vanaf het Broekdijkje tot en met de stuw. In fase 2 zal de definitieve deklaag voor het Broekdijkje aangelegd worden. Ook zal nabij de stuw een voorziening gecreëerd worden voor het afsluiten van het nieuw aan te leggen fietspad voor autoverkeer. Voor de vervolgfases worden de ontwerpen nog nader uitgewerkt. Zodra deze beschikbaar zijn worden ze op deze pagina gepresenteerd en kan daar door op gereageerd worden.

Tweede fase

De rotonde op de kruising met de Danteweg en de Kievitstraat is gerealiseerd. De komende maanden tot en met het einde van dit jaar wordt gewerkt aan de aanpassingen op de Kievitstraat en de Hessenweg West.

Behandeling raadsvoorstel

In maart 2021 is het raadsvoorstel behandeld in de gemeenteraad. Bekijk hier de behandeling van het raadsvoorstel en de bijlagen.