Notulen klankbordgroep

Hieronder ziet u een overzicht van de notulen en hand-outs van de gezamenlijke bijeenkomsten van projectpartners en de klankbordgroep in de afgelopen maanden. Mocht u naar aanleiding hiervan nog verdere vragen opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Notulen 14 december 2022

Notulen 11 januari 2023

Notulen 18 januari 2023

Notulen 1 februari 2023

Notulen 16 februari 2023

Notulen 6 maart 2023

Inloopbijeenkomst klankbordgroep 21 maart 2023

Notulen 11 april 2023