Schoolomgeving Kindplein West

Kindplein West

In Kindplein West (in de wijk Dante, Patrijsstraat) zijn de basisscholen GBS Guido de Bres, CBS Het Koloriet en OBS De Dennenkamp samen met kinderopvang De Kleine Kunst gevestigd in een nieuw energieneutraal onderkomen.

Het nieuwe gebouw is klaar en alle kinderen gaan hier, sinds half augustus, naar school. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan het buitenterrein rondom de school en komend najaar zal al het groen worden aangelegd inclusief de herplant van bomen.

Inclusie

De fysieke verbinding tussen “jong en oud” ook wel inclusie genoemd is gereed. De scholen en Nijenhaghen zien kansen en mogelijkheden. Het fiets/voetpad is daardoor iets verlegd en de parkeerplaatsen van Nijenhaghen sluiten aan bij die van het Kindplein. Ook heeft het gebied een meer open karakter gekregen, met overzichtelijke zichtlijnen.

Hierdoor is rust en structuur in het gebied ontstaan. De parkeerplaatsen aan de Patrijsstraat ter hoogte van Nijenhaghen (ter plaats van de entree) kunnen nu enkel nog gebruikt worden voor het laden en lossen van goederen voor Nijenhaghen en het veilig in en uitstappen van personen en/of bezoek aan Nijenhaghen. Op deze wijze wordt het een overzichtelijk geheel, wat de (verkeers) veiligheid van alle gebruikers van dat weg deel ten goede komt. Tevens versterkt het middengebied de sociale samenhang en de sociale veiligheid.

Buurtspeelplek

Het buurtspeelplein is ook nagenoeg gereed. De verschillende uitdagende speeltoestellen staan er en komend najaar, in het plantseizoen, wordt al het groen aangebracht. Ook wordt er samen met Nijenhaghen nagedacht over een beweegpad.

Verkeerssituatie

Met de plannen voor Kindplein West heeft de gemeente de verschillende verkeersstromen onderzocht. Denk hierbij aan de fiets- en looproutes in de directe omgeving van de school, de route van de school naar sporthal van de Carrousel en de fietsroute vanaf de nieuw te bouwen fietstunnel onder N48. De gemeente Ommen heeft een verkeerskundig onderzoek gedaan om deze verkeersstromen goed in beeld te brengen. Hierbij is gekeken naar fietsers, voetgangers, parkeren en mogelijkheden voor halen en brengen van kinderen met de auto. Op grond daarvan is een terreinplan gemaakt met een parkeerplaats voor personeel aan de westzijde (Tureluur) van het Kindplein en parkeerplaatsen en een zogenaamde “kiss en ride” zone aan de Patrijsstraat zijde. Ook zijn er op diverse plekken fietsenstallingen en wachtplekken voor ouders gemaakt. De scholen informeren de kinderen en ouders hoe e.e.a. op een goede wijze te gebruiken.

Planning

Het Kindplein is gereed. Alle kinderen gaan naar de nieuwe school. Komend najaar zal al het groen worden aangebracht. Inmiddels is ook de verkeerssituatie aan de Patrijsstraat en omgeving aangepast aan de nieuwe hopelijk veilige situatie. In november zal er een feestelijk opening plaatsvinden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Kindplein West? Stuur dan een e-mail naar kindpleinwest@ommen.nl

Behandeling raadsvoorstel

In juni 2021 is het raadsvoorstel behandeld in de gemeenteraad. Bekijk hier de behandeling van het raadsvoorstel en de bijlagen.