Samen Fitter Verder

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Ook voor 2021 is een budget beschikbaar om plannen uit te kunnen voeren die aansluiten bij de ambities van Samen Fitter Verder! In 2021 is het jaarlijkse bedrag zelfs verdubbeld en is er € 20.000, - beschikbaar.

We willen dit jaar extra aandacht besteden aan het thema's 'Kinderen in de gemeente Ommen zijn fit, vaardig en sociaal' en ‘In Ommen kan iedereen meedoen met sport en bewegen’. Dus heb je een mooi idee om door middel van bewegen de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen of om een online applicatie (app) te ontwikkelen om (nog) meer kinderen en jongeren in beweging te krijgen? Of heb je andere ideeën die aansluiten bij Samen Fitter Verder!? Stuur dan je plan op!

Je kunt je projectplan tot 15 april 2021 opsturen naar samenfitterverder@ommen.nl. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we een standaard format ontwikkeld waar je gebruik van kunt maken. Meer informatie over het akkoord en het format vind je op de website; https://www.ommen.nl/samen-fitter-verder/

Ondersteuning verenigingen

Naast uitvoeringsbudget is er voor sportverenigingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuningsaanbod in de vorm van workshops, clinics, inspiratiesessies en begeleidingstrajecten. Een aantal voorbeelden van services zijn:

  • Begeleidingstraject sportverenigingen die zich willen richten op het thema ‘gezondheid’ kunnen ondersteuning krijgen om minimaal brons te halen op het thema ‘Gezonde sportkantine’
  • Ondersteuningstraject sportverenigingen op het gebied van verenigingsmanagement
  • Scholing technisch kader sportverenigingen
  • Scholingstraject kader hoe om te gaan met kinderen met ADHD / Autisme
  • Workshops sportverenigingen en ouders over ouderbetrokkenheid en positief sportklimaat
  • Oprichten sportplatform voor sportverenigingen

Aanmelden voor een ondersteuningsaanbod kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl

Zijn er binnen uw sportvereniging andere behoeftes die niet in bovenstaande informatie staat en past de behoefte bij Samen Fitter Verder? Mail dan naar samenfitterverder@ommen.nl. Dan kijken we samen met de adviseur lokale sport of er een ander aanbod beschikbaar is. 

Nadere informatie

Als je vragen hebt over Samen Fitter Verder!, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl of door contact op te nemen met Nienke Weijdeman op telefoonnummer 14 0529. Wil jij op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Samen Fitter Veder? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl of volg ons op instagram en facebook via samen-fitter-verder-Ommen.

Blijf gezond, sportief en in beweging!