Samen Fitter Verder

Samen met sport- en bewegingsaanbieders, onderwijsorganisaties, organisaties op het gebied van welzijn en gezondheid en de gemeente is gekomen tot het Sport- en Preventieakkoord Samen Fitter Verder! Het akkoord is hier te lezen. Vanaf deze zomer (2020) wordt gestart met de uitvoeringsfase van het akkoord.

Voor het realiseren van de ambities, concrete acties en speerpunten uit dit akkoord heeft de rijksoverheid een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld

Voor de gemeente Ommen is dat €10.000,- per jaar voor de periode 2020 - 2022. Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen budget beschikbaar in de vorm van deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Dit zijn services en deze vertegenwoordigen een waarde van €6.000,- per jaar voor dezelfde periode.

Heb jij een idee dat goed past bij de ambities, concrete acties en speerpunten van Samen Fitter Verder?!

vul dan onderstaand projectformat in en mail deze voor 1 oktober 2020 naar samenfitterverder@ommen.nl. De regiegroep, bestaande uit een afvaardiging van verschillende partijen uit verschillende werkgebieden, beoordeelt het plan en kent al dan niet uitvoeringsbudget toe.

Feestelijke ondertekening

Een belangrijk moment is de ondertekening van het akkoord en de start van de uitvoering. We willen daar graag een feestelijk moment van maken. De ondertekening vindt plaats op maandag 31 augustus van 19.00 - 21.00 uur. Tekent u mee? Stuur dan alvast een e-mail naar samenfitterverder@ommen.nl. Dan zorgen wij ervoor dat het logo van uw vereniging of organisatie een plek krijgt op het 'tekenbord'.

Heb je nog vragen?

Mail dan je vagen naar samenfitterverder@ommen.nl of neem telefonisch contact op met Nienke Weijdeman, combinatiefunctionaris sport, via 0523-788809.