Verpachtingen

De gemeente Ommen heeft in de Laarmanshoek ongeveer 5,83 Ha landbouwgrond beschikbaar voor jaarverpachting. Van 8 januari tot en met 7 februari 2020 kunt u zich per e-mail inschrijven.

De selectie van gegadigden voor deze jaarpacht vindt plaats op basis van de volgende criteria (op volgorde van belangrijkheid):

  1. Maatschappelijk Belang. Daar waar inschrijvers kunnen aantonen dat ze in gesprek zijn met een (semi)overheidsinstantie waarbij door het treffen van overheidsmaatregelen hun bedrijfsvoering is of wordt geraakt of dreigt te worden geraakt en de (tijdelijke)pacht bijdraagt aan een compensatie van de maatregel heeft dit voorrang in verpachting.
  2. Economisch en/of duurzaamheid belang. Door ligging nabij aangrenzende bedrijven of percelen van aangrenzende bedrijven kan er een economisch voordeel ontstaan. Initiatieven waarbij het verpachtte wordt gebruikt voor of ten dienste van duurzame en/of circulaire landbouw. Indien hiervan sprake is verdiend deze verpachting de voorkeur boven verpachting aan derden elders.
  3. Vorige eigenaren. Als door aankopen in het verleden door de overheid deze percelen in bezit zijn gekomen van de gemeente en waarbij vorige eigenaren deze percelen kunnen inzetten voor hun zelf/ eigen bedrijfsvoering.
  4. Volgorde gegadigde (vrije markt, bij inschrijving of reactie op publicatie).

Voorwaarde bij de verpachting door de gemeente is dat de koper zelf gebruik maakt van het verpachte. Er wordt een vaste pachtprijs gehanteerd conform het advies RVO: weidegrond € 688,00 per Ha. De pacht is voor 1 jaar jaar.

Voor meer informatie kunt u contact op met de gemeente Ommen. Dat kan via e-mail (bianca.vandevelde@hardenberg.nl) of telefonisch via 0523-289558.

Pacht Laarmanshoek