De griffie

De gemeenteraad en de raadscommissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. Daarbij is de griffier de intermediair tussen de raad en de ambtelijke organisatie. In Ommen is Silvia Dijk de griffier.

De griffier stuurt de griffie aan. Daarnaast adviseert, ondersteunt en faciliteert zij de gemeenteraad en individuele raadsleden. Hij woont bovendien de vergaderingen van de gemeenteraad bij.

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Werkwijze

De griffier is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie. Dat houdt in het tijdig opstellen en verzenden van de agenda’s en het opstellen van notulen en verslagen van raads- en commissievergaderingen.

Zij ondersteunt desgevraagd de raadsleden, zodat zij technische bijstand krijgen bij het formuleren van moties, amendementen en voorstellen, het voorbereiden van interpellaties, het stellen van vragen en dergelijke.

Ondersteuning
De griffier krijgt op haar beurt ondersteuning van een waarnemend griffier en een griffiemedewerk(s)ter. Samen vormen zij de griffie van de gemeente Ommen.

De griffiemedewerker zorgt onder meer voor het bijhouden van e-mails, archiveren, bijhouden agenda en het onderhouden van contacten met raadsleden. Zij draagt ook zorg voor het opstellen van de commissie en -raadsagenda’s en het verzendklaar maken van commissiestukken.

Contact griffie

De griffie zorgt voor het contact tussen de raad en de inwoners van Ommen. Zoekt u contact met raad, fracties, of raadsleden? Of wilt u bijvoorbeeld gebruik maken van het spreekrecht, of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffier voor u klaar.

De griffie is te bereiken onder telefoonnummer 14 0529. Het e-mailadres van de raadsgriffie is griffie@ommen.nl.