Contact

Veel van onze producten en diensten zijn digitaal beschikbaar. U kunt daarmee op het moment dat het u uit komt uw zaken met ons regelen. Bent u op zoek naar specifieke contactinformatie? Kijk dan hieronder bij de diverse thema’s.

Algemeen

Bezoekadres

Gemeente Ommen
Chevalleraustraat 2
7731 EE Ommen

Postadres

Postbus 100
7730 AC Ommen

Social media

Direct op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg de gemeente Ommen op social media.

Voor alle vragen en handelingen heeft de gemeente één centraal telefoonnummer. Dat is het verkorte nummer 14 0529 (kengetal niet nodig). Iedereen kan dit 6-cijferige telefoonnummer bellen. Dat geldt ook voor mobiele bellers.

Als u belt met het nummer 14 0529, dan krijgt u één van onze medewerkers aan de lijn. Zij helpen u graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Bellen vanuit buitenland

Vanuit het buitenland is het 6-cijferige telefoonnummer nog niet te gebruiken. Als u de gemeente Ommen vanuit het buitenland wilt bellen, kunt gebruik maken van het telefoonnummer: 0031 529 459 100 .

Bij de Publieksdienst van de gemeente Ommen kunt u terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag.

Het bezoekadres van het gemeentehuis is:
Chevalleraustraat 2
7731 EE Ommen

In het gemeentehuis van Ommen vindt u alle loketten op één centrale plaats. Bij binnenkomst bij de Publieksdienst kunt u gebruik maken van de informatiezuil. Hier kunt u aangeven wat de aanleiding is voor uw bezoek. U wordt dan direct doorverwezen naar het juiste loket.

Het uitgangspunt is altijd dat u zo snel en goed mogelijk wordt geholpen.

Maak eerst een afspraak

Voor uw bezoek aan de Publieksdienst van de gemeente Ommen dient u eerst een afspraak te maken. Dit kan online, of telefonisch via het nummer 14 0529.

Bij het maken van een afspraak ziet u in één oogopslag welke data en tijdstippen beschikbaar zijn. Een gemaakte afspraak is bovendien op een later moment online te wijzigen of te annuleren. Het is mogelijk om voor meerdere personen tegelijk een afspraak te maken.

Betalen alleen met pinpas

Bij de balies van de Publieksdienst is het uitsluitend mogelijk om te betalen met uw pinpas. Betalen met pin verloopt vlot, en is bovendien veiliger.

Openingstijden

De Publieksdienst van de gemeente Ommen is, op afspraak, op de volgende moment open:

Maandag8.30 – 17.00 uur
Dinsdag8.30 – 17.00 uur
Woensdag8.30 – 19.00 uur
Donderdag8.30 – 17.00 uur
Vrijdag8.30 – 12.30 uur

Als u het niet eens bent met een besluit van of behandeling door de gemeente, kunt u een bezwaarschrift of klacht indienen.

Als u bezwaar indient, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Alleen dan behandelt de gemeente uw bezwaar. Uw bezwaar wordt behandeld door de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften.

Als u een klacht indient, dan wordt deze in behandeling genomen door de klachtencoördinator van de gemeente. Als u na de afhandeling van de klacht niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman onderzoekt uw klacht en doet hierover een uitspraak.

Als sprake is van een illegale situatie, dan kunt u een verzoek om handhaving indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U dient dan wel aangemerkt te kunnen worden als belanghebbende.

Als bij u in de buurt iets kapot is, of als er vervuiling is op de straat, kunt u hiervan melding maken. In de meeste gevallen kan dit eenvoudig online. Op deze pagina leest u waar u uw melding kunt maken. Zo helpt u mee Ommen schoon, heel en veilig te houden.

Bij het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente kunt u terecht met meldingen over:

  • losliggende of kapotte tegels of putdeksels
  • onderhoud van openbaar groen
  • kapotte verkeersborden
  • onderhoud speeltoestellen en trapveldjes
  • onderhoud van wegen, voet- en fietspaden
  • riolering

Maak een melding met DigiD

U kunt uw melding online doorgeven. U kunt er voor kiezen om dit met of zonder uw DigiD te doen. Bij het gebruik van uw DigiD wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Spoed

Is er sprake van een crisissituatie? Dan kunt u contact opnemen met 112.

In geval van huiselijk geweld of een spoed of crisissituatie jeugd kunt u contact opnemen met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000.

Is er een onveilige situatie? Bel dan met telefoonnummer 14 0529. Dit kan ook buiten kantooruren.

De afdeling communicatie is voor persvragen bereikbaar via communicatie@ommen.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via 14 0529.

Of ga direct naar

De Wet open overheid (Woo) is in werking getreden per 1 mei 2022 en is bedoeld om de overheid transparanter te maken en regelt uw recht op informatie van de overheid. Op deze manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. Wilt u bijvoorbeeld informatie over het beleid van de gemeente opvragen? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.