Bestuur & organisatie

Het gemeentebestuur bestaat uit de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Ze worden ondersteund door de ambtelijke organisatie.

Werken bij de Gemeente Ommen

De gemeente Ommen is een kleine, slagvaardige en flexibele organisatie. Wij zoeken de samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties op. Luisteren naar uw wensen en zoeken samen met u naar manieren om deze wensen te realiseren.