Inspreken

Het college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat belangrijke raadsvoorstellen samen met inwoners en betrokken instanties zijn voorbereid. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe u denkt over bepaalde onderwerpen, besluiten of plannen.

Tijdens een vergadering van de opiniërende raadscommissie kunt u inspreken op agendapunten. U kunt bijvoorbeeld toelichten waarom u het wel of niet eens bent met een bepaald voorstel.

Aanmelden

Wilt u inspreken? Dan moet u dit een dag voorafgaand aan de vergadering voor 17.00 uur doorgeven bij de griffie van de gemeente Ommen. Dit kan via het emailadres griffie@ommen.nl, of telefonisch via 14 0529.

Benaderen van politieke partijen

U kunt ook invloed uitoefenen door naar partijbijeenkomsten, politieke cafés of fractievergaderingen te gaan. Deze worden georganiseerd door een politieke partij. Dit zijn In principe openbare bijeenkomsten. Voor meer informatie neemt u het beste contact op met een politieke partij zelf.