Lokale wet- en regelgeving

In Nederland vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar omgaan en samen leven. Om dit goed te regelen, zijn er wetten en regels. Daardoor weet iedereen wat er wel en niet mag. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen in onze gemeente. Dat noemen we de lokale wet- en regelgeving.

Wat is lokale wet- en regelgeving?

Er zijn verschillende soorten regels. De meest voorkomende leggen we hieronder kort uit.

Verordeningen

Een gemeentelijke verordening is een wetgevende regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Een verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de legesverordening.

Nadere regels

Nadere regels zijn een uitwerking van (onderdelen) van een verordening. Zaken die in een verordening op hoofdlijnen zijn benoemd, kunnen worden uitgewerkt in nadere regels.

Beleidsregels

Beleidsregels zijn een soort richtlijnen die u als inwoners meer duidelijkheid moeten geven over de wijze waarop een bepaalde bevoegdheid van het bestuursorgaan wordt uitgevoerd. Een beleidsregel is geen wet. Deze regels worden vastgesteld door het college van B&W.

Raadplegen van de verordeningen, nadere regels en beleidsregels kan via de volgende link:

Bekendmaking

Een bekendmaking is geen echte regel, maar een besluit. Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. Die gaan over bijvoorbeeld aangevraagde omgevingsvergunningen, wegafsluitingen of vergunningen voor grote evenementen. Deze worden officieel gepubliceerd via Officiële bekendmakingen van Overheid.nl.