Omgevingsvisie

Op 16 december 2021 heeft de Raad van de gemeente Ommen de omgevingsvisie Ommen; Ommen Jouw Toekomst, inclusief de Nota van behandeling zienswijzen unaniem vastgesteld.

Waar en hoe te raadplegen?

De omgevingsvisie, inclusief de Nota van behandeling zienswijzen, zijn hieronder te downloaden.

Het besluit tot vaststelling van de omgevingsvisie is gepubliceerd in het Ommer Nieuws, op de website van de gemeente Ommen als ook in het Gemeenteblad (Decentraleregelingenbank).

De omgevingsvisie, inclusief de Nota van behandeling zienswijzen is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, IMRO-codering: NL.IMRO.0175.omgevingsvisieOV01-VG01.

Een papieren versie van de omgevingsvisie kunt u opvragen door een mail te sturen naar gemeente@ommen.nl of een brief te sturen t.a.v. de heer H. van Kessel, Postbus 100, 7730 AC Ommen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking of de omgevingsvisie zelf, dan kunt u contact opnemen met Henk van Kessel, e-mail: henk.vankessel@ommen.nl.