Subsidie jaarprogramma recreatie en toerisme

Voor recreatief toeristische projecten en activiteiten heeft de gemeente Ommen in 2024 een subsidiebedrag beschikbaar van € 6.000,-. Hiervoor kunt u tot en met 30 april 2024 een aanvraag indienen. Een activiteit of project kan eenmalig worden ondersteund met een subsidie uit het Jaarprogramma Recreatie & Toerisme 2024.

De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt moet openbaar toegankelijk zijn en geen commercieel doel hebben. De activiteit kan incidenteel of structureel zijn. De aanvraag wordt getoetst aan de beleidsregels van de gemeente Ommen. U kunt het aanvraagformulier voor een eenmalige subsidie uit het Jaarprogramma Recreatie & Toerisme 2024 hieronder online invullen. Heeft u een vraag? Mail dan naar gemeente@ommen.nl.