Subsidie kleine kernen

Een eenmalige subsidie kunt u uiterlijk zes weken vóór de start van de activiteit(en) aanvragen. Een (meer)jaarlijkse subsidie vraagt u uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Hierbij dient u ook een begroting in te dienen.

U kunt uw verzoek voor een subsidie mailen naar gemeente@ommen.nl.