Subsidie verduurzaming maatschappelijke objecten

De gemeente Ommen helpt verenigingen en stichtingen bij het verlagen van de energierekening. Zij kunnen vanaf 1 januari 2024 een subsidie aanvragen voor het duurzamer maken van hun gebouwen. De subsidie is maximaal € 50.000. De subsidie is bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken.

Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van welzijn, cultuur en sport mogen gebruik maken van de subsidie. Zowel eigenaren, huurders als pachters van gebouwen kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie is 50% van de werkelijke kosten van maatregelen tot maximaal € 50.000. Voor de subsidie is maximaal 1 miljoen euro beschikbaar.