Belastingen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting. De gemeente heeft het innen van de belastingen uitbesteed aan Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus Tricijn (GBLT).

Voor informatie kunt u contact opnemen met GBLT via

  • het telefoonnummer 088-064 55 55 (lokaal tarief) en
  • de website van GBLT

U kunt bezwaar maken via het GBLT.

Alle verordeningen worden gepubliceerd op officiële bekendmakingen.