Precariobelasting

Heeft u een standplaats op gemeentegrond? Zoals een woonboot, terras of een reclame-uiting? Dan betaalt u precariobelasting. Voor een standplaats op eigen grond heeft u een vergunning nodig.

De hoogte van de belasting is afhankelijk van de omvang en de tijd waarin u gebruikmaakt van de gemeentegrond. Informeer bij de Publieksdienst naar de actuele hoogte. Kwijtschelding is niet mogelijk bij precariobelasting.

Vrijstelling precariobelasting
Bij precariobelasting gaat het vooral om commerciële voorwerpen. In de meeste gevallen krijgen de onderstaande zaken een vrijstelling:

  • Voorwerpen voor een goed doel
  • Niet-commerciële straatversiering
  • Bloemen- en plantenbakken
  • Wegwijzers en verkeersaanwijzingen
  • Balkons, luifels en erkers
  • Overige wettelijk toegestane voorwerpen
  • Precariobelasting boten

Als u een schip of een woonboot in openbaar gemeentewater heeft liggen, betaalt u liggeld ofwel precariobelasting. Dit geldt ook als u niet de eigenaar bent maar wel de gebruiker. Dus bijvoorbeeld als u de boot huurt.

Precariobelasting terras
Als u op een stoep of steiger of boven water een terras inricht, dan dient u ook precariobelasting te betalen. Voor het inrichten van een terras moet u ook een terrasvergunning hebben.

Meer weten over precariobelasting?
Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie over precariobelasting.