Aanvullende bijdrage voor kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of gastouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze tegemoetkoming bestaat uit kinderopvangtoeslag en in enkele gevallen ook de eigen bijdrage.

De tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang en wordt kinderopvangtoeslag genoemd. Naast de kinderopvangtoeslag betaalt u ook een eigen bijdrage.

De Kinderopvangtoeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst. Als er sociale of medische redenen zijn voor (bijzondere) kinderopvang, kan in sommige gevallen (een deel van) de kosten worden vergoed door de gemeente.

Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst

Of u kinderopvangtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. Ook controleert de Belastingdienst of uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat en of u werkt (of een traject naar werk volgt). Op de website van de Belastingdienst vindt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. Als pleegouder of adoptieouder komt u ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Aanvragen kinderopvangtoeslag

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De organisatie die voor u de kinderopvang regelt, moet in dat geval wel geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Tegemoetkoming om sociale of medische redenen

Het kan zijn dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Maar dat (bijzondere) kinderopvang in een kindcentrum wel nodig is. Bijvoorbeeld als hier sociale of medische redenen voor zijn. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang door de gemeente. De hoogte van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van uw financiële situatie.

U kunt hiervoor terecht bij het Samen Doen team. De medewerkers van het Samen Doen team zijn op werkdagen van 09.00 tot 10.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 0529.

Voor een tegemoetkoming voor kosten van kinderopvang om sociale of medische redenen is een indicatie vereist van een jeugdarts van het consultatiebureau.

Meer weten? Vraag uw inkomensconsulent bij het Samen Doen team.

Uw inkomensconsulent informeert u graag over de mogelijkheden van een extra tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang om sociale of medische redenen van de gemeente Ommen.

Met vragen over kinderopvangtoeslag kunt u ook bellen met Informatie Rijksoverheid via het telefoonnummer 1400. U kunt ook meer informatie lezen op de website van de Rijksoverheid.