Inkoopbeleid

Jaarlijks koopt de gemeente Ommen voor ruim € 30 miljoen in aan werken, leveringen en diensten. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. De gemeente wil deze gemeenschapsgelden dan ook op een rechtmatige, doelmatige en integere wijze besteden.

De doelstellingen en uitgangspunten bij het inkopen en aanbesteden zijn beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid is hieronder te downloaden.

Dit beleid is gebaseerd op de aanbevelingen uit het rapport van het rekenkameronderzoek (2015) en de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 juli 2016 in werking is getreden.

Documenten

Inkoopvoorwaarden

Voor inkopen en aanbestedingen maakt de gemeente Ommen gebruik van twee soorten inkoopvoorwaarden:

In bepaalde gevallen kan worden ingestemd met andere voorwaarden.