Erkenning van een kind

U kunt een kind erkennen wanneer het nog geen wettelijke ouder heeft. U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind.
Meestal erkent u een kind als u de vader bent. Maar ook een niet-biologische ouder of duomoeder kan het kind erkennen.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte

Uw kind erkennen

Een erkenning tijdens de zwangerschap heet een ‘erkenning ongeboren vrucht’. Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het kind juridisch gezien meteen 2 ouders heeft. Tijdens de erkenning kunt u de achternaam van het kind ook vastleggen. Bij erkenning van het eerste kind moeten beide ouders aanwezig zijn.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als u niet automatisch het ouderlijk gezag krijgt, heeft alleen de biologische moeder het ouderlijk gezag, mits zij 18 jaar of ouder is. Om ook het gezag te krijgen, moet u gezamenlijk een verzoek indienen bij het Kantongerecht. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag over een minderjarige.

Afspraak maken

Een afspraak met de gemeente maakt u telefonisch via 14 0529. U kunt ook digitaal een afspraak plannen.

 • U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erfrecht.
 • Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.

 • Uw geldig legitimatiebewijs
 • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder
 • Schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Wilt u tegelijk met de erkenning een keuze voor de achternaam maken? Dan moet de moeder persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de naam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie.
 • Schriftelijke toestemming van het kind als het ouder dan 12 jaar is.

Als ouders kunt u samen kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. U geeft de gekozen naam uiterlijk bij de geboorteaangifte door. De gekozen naam geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders: de gecombineerde achternaam. Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren. Meer informatie over de keuze van de achternaam leest u op deze pagina van de Rijksoverheid.

Geeft u geen keuze door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt dan van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt.

Een achternaam doorgeven

Zo kiest u een achternaam voor uw eerste kind:

 • U komt samen met uw partner persoonlijk langs bij de gemeente.
 • U neemt allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
 • U kiest de achternaam uiterlijk bij de geboorteaangifte.

Ja, dat kan, maar dan wel met een schriftelijke toestemming van de moeder. Maak een afspraak voor de erkenning. Wat neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf.
 • een geldig legitimatiebewijs van de moeder.
 • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning van het kind.

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man bent u voor de wet ook automatisch de vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind.

Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

 • U bent 16 jaar of ouder
 • U bent geen familie van de moeder
 • Er zijn niet al 2 ouders
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar moeten moeder en kind toestemming geven voor de erkenning.
 • Als het kind ouder is dan 16 jaar moet het kind toestemming geven voor de erkenning.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u die niet heeft, kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u daarvoor nodig heeft.

De erkenning van een kind kost niets. U krijgt gratis een afschrift mee van de erkenningsakte. Dit afschrift neemt u mee bij de geboorteaangifte.