Geboorte, aangifte

Is uw zoon of dochter geboren? Van harte gefeliciteerd! De geboorte van uw kind geeft u aan in de gemeente waar het kind is geboren. Dat doet u binnen 3 werkdagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt hierbij niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerstvolgende werkdag doen.

Online aangifte doen

U kunt de geboorteaangifte van uw kind met DigiD online doorgeven. Zo kunt u samen met uw (eventuele) partner de aangifte doen vanuit huis, ziekenhuis of iedere andere locatie.

Voorwaarden online aangifte geboorte:

 • Tenminste een van beide ouders heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Uw verloskundige of arts ondertekent de geboorteverklaring. Deze geboorteverklaring kunt u downloaden rechts op deze pagina. De ondertekende verklaring stuurt u als bijlage mee bij uw online aangifte.
 • Stuur een akte van erkenning kind mee als u niet bent getrouwd, of als u geen geregistreerd partnerschap hebt.
 • Als er geen vader is, kan de moeder aangifte doen.

Aangifte doen aan de balie

Als u ervoor kiest om aangifte van de geboorte te doen op het gemeentehuis, heeft u de volgende documenten nodig:

• een geldig identiteitsbewijs
• een doktersverklaring, als hiernaar gevraagd wordt
• eventueel een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind

Afspraak maken

Wilt u aan de balie aangifte van de geboorte doen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0529 of maak digitaal een afspraak.

De vader of (duo)moeder doet de geboorteaangifte. Kan de vader of (duo)moeder niet? Dan doet iemand anders die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

 • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren.
 • het hoofd van de instellingen waar het kind geboren is. Bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Als niemand geboorteaangifte kan doen, zal de burgemeester of een ambtenaar dit doen.

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • een verklaring van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige.

Eventueel:

 • een trouw- of partnerschapsboekje. U mag uw kind hierin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.
 • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont.
 • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Deze kopie heeft u bij de erkenning ontvangen.
 • een ouderschapsverklaring

Als ouders kunt u samen kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. U geeft de gekozen naam uiterlijk bij de geboorteaangifte door. De gekozen naam geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders: de gecombineerde achternaam. Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren. Meer informatie over de keuze van de achternaam leest u op deze pagina van de Rijksoverheid.

Geeft u geen keuze door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt dan van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt.

Een achternaam doorgeven

Zo kiest u een achternaam voor uw eerste kind:

 • U komt samen met uw partner persoonlijk langs bij de gemeente.
 • U neemt allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
 • U kiest de achternaam uiterlijk bij de geboorteaangifte.

Het is in Nederland verboden een kind te vondeling te leggen. Als u een kind vindt dat te vondeling is gelegd moet u het naar een arts of ziekenhuis brengen. Zij brengen de politie op de hoogte. De politie start een onderzoek om de ouders te vinden. Ook wordt de Raad voor de Kinderbescherming en andere hulpverleners ingeschakeld. De burgemeester doet aangifte van de geboorte bij de eigen gemeente. De ambtenaar die de aangifte behandelt, geeft de baby een naam.

Aan het doen van geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.