Gastouderopvang

Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige en persoonlijke vorm van kinderopvang. In plaats van dat een ouder zijn of haar kind naar het kinderdagverblijf brengt, brengt hij/zij zijn of haar kind naar een gastouder toe die de opvang verzorgt. Een gastouder mag maximaal 4 tot 6 kinderen tegelijkertijd opvangen.

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang op geregistreerde gastouders. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

Een gastouder moet het volgende aanleveren:

  • een diploma mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma
  • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
  • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
  • wanneer u als gastouder staat ingeschreven in het Handelsregister: een bewijs van inschrijving
  • wanneer u kinderen thuis opvangt: een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van huisgenoten van 18 jaar of ouder
  • wanneer vrijwilligers of stagiaires werkzaam zijn als gastouder: een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van deze personen

Let op: een VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Werkt u al in de kinderopvang en heeft u iets strafbaars gedaan? Alle strafbare feiten worden doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u dan een nieuwe VOG moet aanvragen. Dit geldt ook voor huisgenoten van gastouders.

Een (eerste) aanvraag registratie voor gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang kost € 114,30. Meer informatie over deze kosten vindt u in de legesverordening.

Een aanvraag voor registratie dient u in ten minste 10 weken voordat u start. De gemeente stuurt uw aanvraag voor advies naar de GGD. De GGD controleert de gegevens en omstandigheden.