Begraven en grafrechten

Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Begraafplaatsen

De gemeente Ommen heeft een aantal gemeentelijke begraafplaatsen. U heeft hier de keuze uit verschillende soorten graven.

In de gemeente Ommen zijn op de volgende locaties begraafplaatsen aanwezig:

  • Beerzerhaar in Beerzerveld
  • Laarmanshoek in Ommen
  • Hardenbergerweg in Ommen

U heeft de keuze uit de volgende soorten graven:

  • Particulier graf Laarmanshoek (diep begraven), geschikt voor twee personen.
  • Particulier graf Beerzerhaar (diep begraven), geschikt voor één persoon.
  • Particulier kindergraf, voor kinderen tot 12 jaar
  • Algemeen graf.

Bij een algemeen graf blijven de grafrechten op naam van de gemeente. De gemeente kan overledenen uit verschillende families in hetzelfde graf laten begraven.

Voorzieningen
Begraafplaats Laarmanshoek heeft onder andere een kinderhofje en een Rooms- Katholiek gedeelte. Daarnaast is er een columbarium, een asverstrooiveld en een urnentuin.

De begraafplaatsen zijn een half uur na zonsopgang en een half uur voor zonsondergang dagelijks geopend.

Voor het aanvragen of verlengen van een contract voor een graf neemt u contact op met de publieksdienst 14 0529.

De kosten voor begraven (exclusief de aankoop van een graf) bedragen:

Begraven (12 jaar en ouder): € 917
Begraven (tussen 1 en 12 jaar): € 458
Begraven (jonger dan 1 jaar): € 229

Termijnen

Particulier graf Laarmanshoek, voor de termijn van
10 jaar: € 1.225
30 jaar: € 2.920
Onbepaalde tijd: € 9.108

Particulier graf Beerzerveld, voor de termijn van
10 jaar: € 909
30 jaar: € 2.164
Onbepaalde tijd: € 6.781

Particulier kindergraf, voor de termijn van
10 jaar: € 510
30 jaar: € 1.442
50 jaar: € 2.164

Algemeen graf, voor de termijn van
10 jaar: € 0

Met uitzondering voor een algemeen graf zijn de bovengenoemde tarieven inclusief de afkoop van het grafonderhoudsrecht.

Alle termijnen van particulier graven kunnen na afloop worden verlengd.

Grafonderhoudsrecht

Voor het onderhoud van de begraafplaats is daarnaast een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze wordt in rekening gebracht voor elk graf waarop een grafsteen is aangebracht.

Een overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Wilt u de overledene blater begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel. Dit kan alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen.
  • het lichaam moet onderzocht wordt vanwege een misdrijf.
  • de moeder van een doodgeboren of kort na de geboorte gestorven kind is in slechte lichamelijke toestand.

U vraag toestemming voor uitstel bij de gemeente. Hiervoor heeft u een verklaring van geen bezwaar van de dokter nodig.

Voor het plaatsen of wijzigen van een gedenkteken op een graf heeft u een vergunning nodig. Deze wordt afgegeven bij de uitgifte van een graf.

U heeft een vergunning nodig om een overleden te laten herbegraven of alsnog cremeren. Een begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt de vergunning ook zelf aanvragen.

Uitgifte graf € 3373,-
Kindergraf € 1687,-
Kindergraf (niet lokaal) € 3373,-
Urnengraf/nis € 2362,-
Uitgifte graf sectie III € 6747,-
Begraving 1e en 2e (12 jaar en ouder) € 591,-
Begraving beneden 1 jaar € 148,-
Begraving beneden 1 jaar (niet lokaal) € 296,-
Begraving 1 tot 12 jaar € 296,-
Begraving 1 tot 12 jaar (niet lokaal) € 591,-
Bijzetting in urnengraf/nis € 225,-
Opgraven en herbegraven € 984,-
Opgraven en verwijderen asbus € 132,-
Ruimen graf € 443,-
Verstrooien as per asbus € 225,-
Naamplaatje op verstrooiingsveld € 104,-
Grafonderhoud € 87,50
Onderhoud 2 aansluitende graven € 132,-
Voor elk volgend graf € 22,30