Geheimhouding persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Verstrekkingen BRP
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met de Publieksdienst van de gemeente via het telefoonnummer 14 0529, of via het digitale contactformulier.

U kunt geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. U hoeft geen specifieke reden op te geven om geheimhouding aan te vragen.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren mogen uw gegevens opvragen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Daarnaast kunnen advocaten, niet-commerciële instellingen, organisaties met een maatschappelijke functie en de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie uw gegevens opvragen. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens nooit aan commerciële instellingen en particulieren. Op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl vindt u een overzicht van instellingen die uw gegevens mogen opvragen.

Als u geheimhouding aanvraagt verstrekken wij uw gegevens niet meer aan maatschappelijke instellingen. Wij verstrekken uw gegevens nog wel aan (overheids)instellingen die wettelijke taken uitvoeren.

Nee, u hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Wij verwerken de geheimhouding binnen 4 weken na uw aanvraag.