Echtscheiden

Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra uw scheiding is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij ons. Uw echtscheiding is pas definitief als dit door ons verwerkt is in de burgerlijke stand.

Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken moet deze geregistreerd worden bij de gemeente. Je advocaat kan je hierbij helpen.

  1. De advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente waar je getrouwd bent.
  2. De advocaat/mediator stuurt de volgende documenten naar de gemeente:
    • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
    • een bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking);
    • een bewijs dat je niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akte van berusting).