Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Als u gaat trouwen, of een partnerschap aangaat, komt daar het een en ander bij kijken. In de gemeente Ommen kunt u deze speciale dag vieren op elke plek die u wilt en met de trouwambtenaar van uw keuze.

U doet melding van uw voorgenomen huwelijk of een partnerschap in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt. Deze partnerschaps-, of huwelijksmelding heet in de volksmond ‘in ondertrouw gaan’. De melding moet minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk of het aangaan van de partnerschap plaatsvinden.

De melding kunt u door middel van DigiD online doorgeven.

Via bovenstaande knop kunt u een keuze maken voor een datum, een trouwlocatie, een trouwambtenaar en trouwboekje. Meer informatie over de keuzemogelijkheden en datgene u moet regelen, vindt u onder aan deze pagina.

Na uw aanmelding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaarden.

Wanneer kan digitaal melden?

U kunt niet digitaal melding maken van uw huwelijk of partnerschap als één van u in het buitenland is geboren, in het buitenland woont, of niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Neem in dat geval ruim van te voren contact op met de Publieksdienst van de gemeente Ommen via het telefoonnummer 14 0529.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Vragen over trouwen in Ommen

Wilt u meer weten over trouwen in Ommen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0529 of stuur een e-mail naar gemeente@ommen.nl.

De kosten voor een huwelijk zijn afhankelijk van de dag, het tijdstip en de locatie waarop u wilt trouwen. Hieronder staat het totale overzicht van alle kosten die voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden gerekend.

Trouw- of geregistreerd partnerschapsboekje: € 47,80 (indien gewenst)

Voltrekking huwelijk of partnerschap op het gemeentehuis:
Maandag tot en met vrijdag: € 439,20
Zaterdag en zondag: € 876,30
Feestdagen: € 876,30

Voltrekking huwelijk of partnerschap op Landgoed Het Laer, of een vrije locatie:
Maandag tot en met vrijdag: € 982,40
Zaterdag en zondag: € 1.157,40
Feestdagen: € 1.157,40

Door de vrije locatie kunnen extra kosten worden gevraagd voor de huur van de locatie.

Overige (eventuele) kosten
Omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk zonder gebruik van trouwlocatie: € 140,10
Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag: € 113,50
Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die ook beëdigd moet worden: € 287,50
Inzetten bodedienst ter ondersteuning huwelijksceremonie: € 227,-
Verklaring huwelijksbevoegdheid: € 29,00

Bij de gemeente Ommen heeft u de mogelijkheid om op een maandagochtend om 08.30 uur en om 09.00 uur kosteloos te trouwen of een partnerschap aangaan. Wel moet daarvoor minimaal één van de echtgenoten of partners woonachtig zijn in Ommen.

Houd bij een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap rekening met het volgende:

 • Er is geen keuze voor een trouwambtenaar.
 • Er is geen mogelijkheid tot het draaien van muziek.
 • Het huwelijk/partnerschap wordt voltrokken in een kamer (en dus niet in een trouwzaal).
 • Alleen de getuigen en eventuele eigen kinderen mogen aanwezig zijn.
 • Het is een eenvoudige ceremonie zonder toespraak (hooguit 10 minuten).

Bij een kosteloze voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap betaalt u eventueel wel de kosten voor het uittreksel van de huwelijksakte en/of voor het trouwboekje/partnerschapsboekje.

Trouwen in Ommen betekent trouwen in één van de meest sfeervolle gemeentes van Nederland. In de gemeente kunt u naast het gemeentehuis bijvoorbeeld ook terecht bij Landgoed Het Laer. Heeft u zelf een locatie in gedachten, dan is dat in de meeste gevallen ook mogelijk.

Als u gaat trouwen, of een geregistreerd partnerschap aangaat, kunt u hiervoor terecht in het gemeentehuis van Ommen. Het gemeentehuis heeft de beschikking over een trouwzaal.

Landgoed Het Laer
Het 17e eeuws Landgoed Het Laer was vroeger een kasteel waarvan de omliggende grachten en de bosrijke omgeving nog steeds zichtbaar zijn. Tegenwoordig is het landgoed een prachtige gerestaureerde havezathe, die onder meer kan worden gebruikt als huwelijkslocatie.

Het landgoed beschikt over verschillende sfeervolle ruimtes, elk met een eigen karakter. Ook het trendy pagodebordes en de tuinen op het zuiden kunnen bij uw huwelijk worden betrokken. Huize Het Laer biedt ruimte aan 20 tot 400 gasten. Tijdens de door u gereserveerde tijden heeft u exclusief gebruik van het huis.

Als u wilt trouwen op Landgoed Het Laer, maakt u eerst afspraken met Het Laer zelf. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het onderstaande ‘aanvraagformulier Het Laer’. U kunt u dit formulier meesturen in de online melding van uw huwelijk.

Vrije trouwlocaties
Als u wilt trouwen op een vrije locatie, dan vult u het aanvraagformulier vrije trouwlocatie in. Dit formulier kunt u vervolgens meesturen met de online melding van uw huwelijk.

Voorwaarden

 • Mogelijk heeft u voor de entourage op de (trouw)dag een vergunning nodig (bijvoorbeeld voor een partytent of muziek). Wij adviseren u deze vergunning tijdig aan te vragen bij de gemeente.
 • Het tijdstip dat is aangegeven bij de melding, is het tijdstip waarop de ambtenaar uw huwelijk of partnerschap sluit.
 • U staat garant voor de veiligheid van de ambtenaar.
 • Als de ambtenaar zich onveilig voelt op de locatie, heeft de ambtenaar de bevoegdheid om niet verder te gaan met het sluiten van het huwelijk/partnerschap. Er is dan geen recht op restitutie van (of een deel van) de leges.
 • De gemeente Ommen is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

U kiest zelf welke trouwambtenaar uw huwelijk of partnerschap voltrekt. Tijdens uw digitale melding geeft u uw keuze aan.

Voordat u de datum voor uw huwelijk of partnerschap vastlegt, neemt u eerst zelf per e-mail contact op met de trouwambtenaar van uw keuze. U vraagt de trouwambtenaar dan of hij of zij beschikbaar is op de door u gekozen datum. De e-mailadressen van de trouwambtenaren vindt u via onderstaande link.

Als de trouwambtenaar akkoord is met uw datum, kunt u de melding van uw huwelijk of partnerschap digitaal doorgeven.

Bekijk een overzicht met trouwambtenaren

Eigen trouwambtenaar
Het is mogelijk een eigen trouwambtenaar uw huwelijk of partnerschap te laten sluiten. Dat mag een willekeurig persoon zijn, bijvoorbeeld de vader van de bruid, of een tante die ambtenaar burgerlijke stand is in een andere gemeente. Hieraan zijn wel kosten verbonden. (zie volgende vraag ‘Eigen trouwambtenaar’)

Het huwelijk of partnerschap laten sluiten door bijvoorbeeld uw vader of moeder, goede vriend of collega is ook mogelijk. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Deze persoon wordt dan voor een dag benoemd.

Is deze persoon geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente, dan moet de persoon eerst worden beëdigd door de rechtbank in Zwolle. Dit gebeurt doorgaans op de laatste woensdag van de maand.

De trouwambtenaar voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het sluiten van het huwelijk of partnerschap. Bij het huwelijk is wel een ambtenaar van de gemeente aanwezig. Die ziet er op toe dat de ceremonie op de juiste wijze verloopt.

Aanvraag benoemen eenmalige babs
Uw aanvraag om iemand tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) te benoemen moet uiterlijk tien weken voor de datum van het huwelijk binnen zijn bij de Publieksdienst.

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

 • Aanvraagformulier benoemen babs voor één dag (zie onderaan deze pagina) *
 • Formulier handtekening en paraaf babs (zie onderaan deze pagina) *
 • Uittreksel uit de BRP *
 • Kopie van legitimatiebewijs

* U dient het originele document mee te sturen.

Benoemen van een babs uit een andere gemeente
Is iemand al (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in andere gemeente, dan moet uw aanvraag uiterlijk vijf weken vóór de datum van het huwelijk binnen zijn bij de Publieksdienst van de gemeente. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

 • Aanvraagformulier benoemen babs voor één dag (klik hier) *
 • Benoemingsbesluit (klik hier)
 • Bewijs van beëdiging bij de rechtbank *
 • Kopie van legitimatiebewijs

* U dient het originele document mee te sturen.

Bij de voltrekking zijn tenminste 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Deze personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn. De getuigen worden opgegeven bij de melding van het huwelijk of het partnerschap. U moet dan een kopie identiteitsbewijs van de getuigen uploaden.

Bij de voltrekking van het huwelijk of het partnerschap heeft u de mogelijkheid om een trouw- of partnerschapsboekje te ontvangen. In een trouwboekje staan onder meer de persoons- en huwelijksgegevens van het echtpaar. Een trouwboekje is geen officieel document.

Aan een trouwboekje zijn kosten verbonden. Een trouw- of partnerschapsboekje is niet verplicht.

Voor een trouw- of partnerschapsboekje heeft u de keuze uit één van de onderstaande uitvoeringen.

Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Op de website van de Rijksoverheid leest u hierover meer.

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Bent u getrouwd? Of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u de achternaam van uw partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. Bij naamgebruik verandert uw eigen achternaam niet.

U kunt hier de keuze voor naamgebruik online doorgeven.

Wilt u de wijziging liever regelen op het gemeentehuis? Dat kan. Maak hiervoor online een afspraak.

Mogelijkheden naamgebruik

 • Uw eigen achternaam
 • Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner
 • De achternaam van uw partner
 • De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam

Uw eigen achternaam verandert niet. Wilt u dat wel? Dan kunt u dit aanvragen bij de rechtbank.

Overheidsinstanties gebruiken uw nieuwe achternaam automatisch bij alle brieven en mails. Wel moet u de wijziging zelf nog doorgeven aan bijvoorbeeld uw bank of verzekeraar. Op officiële documenten, zoals uw reisdocument, blijft uw eigen naam staan. Eventueel aangevuld met de naam van uw partner.

Gaat u scheiden? Laat het naamgebruik dan weer veranderen als u dat wilt.

Bent u getrouwd in het buitenland? Registreer uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. Beide partners moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment van registreren.

Voorwaarden

De voorwaarden om een buitenlands huwelijk in Nederland te laten registreren zijn onder andere:

 • Als het huwelijk is gesloten in een land binnen de Europese Unie:
  • U heeft een huwelijksakte en meertalig modelformulier.
 • Als het huwelijk is gesloten in een land buiten de Europese Unie:
 • U trouwt niet om uw partner of uzelf aan een verblijfsvergunning te helpen. De gemeente vraagt u dat in een verklaring (Verklaring inschrijving huwelijk) te zetten, als:
  • U of uw partner (of beiden) niet Nederlands zijn,
  • U of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van een land in de Europese Unie hebben,
  • U of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland hebben,
  • U geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.

Aanpak

Zo laat u uw buitenlandse huwelijk registreren in Nederland:

 • U registreert uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U heeft nodig:
  • De originele huwelijksakte met legalisatie of apostille, eventueel vertaald door een beëdigde vertaler, of
  • De originele huwelijksakte en een meertalig modelformulier
  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Eventueel uw verklaring dat u niet trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen voor u of uw partner (Verklaring inschrijving huwelijk).

Als u in het buitenland woont, kunt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U meldt uw plannen bij de gemeente waar u trouwt of het partnerschap aangaat. Als u allebei in het buitenland woont, doet u een melding bij de gemeente Den Haag.

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

Voorwaarden

De voorwaarden om in Nederland te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • Tenminste 1 van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Aanpak

U kunt uw (trouw)plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerschapsregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet de gemeente documenten aanvragen die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. Dit regelt u digitaal.

Ik wil digitaal ons geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Aanpak

Zo vraagt u omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan:

 • Vraag de omzetting digitaal aan.
 • Voeg bij uw aanvraag:
  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap
  • Een geboorteakte, als naamswijziging heeft plaatsgevonden

Kosten

Wilt u een huwelijksceremonie? Dat kan. De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen welke verklaring u in welk land nodig heeft. Ook heeft u niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. De geldigheid van een ongehuwdverklaring verschilt per land.

Aanvraag

U heeft de volgende documenten van u en uw partner nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • afschrift van de geboorteakte
 • uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat

Als u eerder bent getrouwd:

 • een echtscheidingsakte of een overlijdensakte

U kunt alleen per pin betalen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Contact

U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid altijd persoonlijk aan bij de gemeente