Meldpunt Openbare ruimte

Als bij u in de buurt iets kapot is, of als er vervuiling is op de straat, kunt u hiervan melding maken. In de meeste gevallen kan dit eenvoudig online. Op deze pagina leest u waar u uw melding kunt maken. Zo helpt u mee Ommen schoon, heel en veilig te houden.

Bij het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente kunt u terecht met meldingen over:

  • losliggende of kapotte tegels of putdeksels
  • onderhoud van openbaar groen
  • kapotte verkeersborden
  • onderhoud speeltoestellen en trapveldjes
  • onderhoud van wegen, voet- en fietspaden
  • riolering

Maak een melding met DigiD

U kunt uw melding online doorgeven. U kunt er voor kiezen om dit met of zonder uw DigiD te doen. Bij het gebruik van uw DigiD wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Spoed

Is er een onveilige situatie? Bel dan met telefoonnummer 14 0529. Dit kan ook buiten kantooruren.