Planschade

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding vragen. Dit noemen we planschade.

Aanvragen

U dient een aanvraag om vergoeding van planschade in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar nadat het betreffende ruimtelijk plan definitief is geworden. Het behandelen van een aanvraag kost € 300.

Daarnaast ondertekent u een planschadeformulier. Hierdoor kan eventuele planschade worden verhaald op de aanvrager.

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming is van belang geldt dat:

  • de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.
  • het bedrag aan schade bij inkomensderving, dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, blijft voor uw eigen rekening.
  • het bedrag aan schade bij waardevermindering van een onroerende zaak, dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft voor uw eigen rekening.

U betaalt € 300,- voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding toekent, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Een aanvraagprocedure voor planschade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

We streven naar ongeveer een half jaar.

U kunt binnen 6 weken nadat de brief aan u is gestuurd bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.