Zienswijze indienen

Sommige besluiten of plannen van de gemeente die nog niet definitief zijn, worden ter inzage gelegd. Dat noemen we een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit. U kunt hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven.

Als u ervoor kiest uw zienswijze op te sturen, kunt het richten aan:
Gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen

Termijn voor het indienen van een zienswijze

U kunt een zienswijze indienen in de aangegeven periode. De afhandelingstermijn van een zienswijze is afhankelijk van meerdere factoren:

  • Hoeveel zienswijzen er zijn ingediend.
  • Of de zienswijzen eenduidig of onderling tegenstrijdig zijn.
  • De zienswijzen zijn eenvoudig, moeilijk of kunnen niet verwerkt worden.
  • Er is verder onderzoek door of advies van externen nodig.

Heeft u vragen over de stand van zaken van uw zienswijze? Neem dan telefonisch contact op met de behandelaar.

  • Wanneer de gemeente een besluit wil nemen dat aan u gericht is of waarbij u als derde belanghebbende bent aan te merken.
  • Bij ontwerpbesluiten die zich niet richten tot 1 persoon. Soms is dat zelfs voor iedereen mogelijk.
  • Wanneer de gemeente de voorbereiding van andere besluiten of plannen aan u voorlegt, zonder dat dit wettelijk vereist is. De uitnodiging hiervoor vindt u in de berichtgeving op overheid.nl. We gebruiken dan de term ‘inspraak’ of ‘uw mening kenbaar maken’.

Als uw zienswijze ontvankelijk is nemen wij deze mee in overweging bij het nemen van het daadwerkelijke besluit. Uw zienswijze is ontvankelijk als u bevoegd bent deze in te dienen en hiermee op tijd bent. U krijgt een kopie van het besluit. Hierin staat ook hoe wij met uw zienswijze zijn omgegaan.

Als u eerder uw zienswijze heeft gegeven kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat in beroep bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen. Bent u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.