Gereed melden bouwactiviteit

Als u voor bouwactiviteiten een omgevingsvergunning heeft ontvangen, is het ook nodig om bij de gemeente een melding te maken als de bouwactiviteiten zijn afgerond.

Na uw gereedmelding wordt door de gemeente bekeken of u heeft gebouwd volgens de regels in de vergunning. Als u overeenkomstig de omgevingsvergunning heeft gebouwd, mag u na de melding het bouwwerk in gebruik nemen.

Voor het melden van afgeronde bouwactiviteiten kunt u het digitale formulier gebruiken.