Cultuur Platform Ommen

Het Cultuur Platform Ommen is een adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed binnen de gemeente Ommen.

Cultuur inspireert, zorgt voor ontmoeting en draagt bij aan sociale samenhang. Het Cultuur Platform Ommen vertegenwoordigt negen culturele disciplines in de gemeente Ommen. Van muziek tot theater en van erfgoed tot beeldende kunst. In de loop der jaren heeft het Cultuur Platform meerdere initiatieven aangedragen zoals het panelenpad, de (junior) stadsdichter en de uitreiking van de Cultuurprijs Ommen. Ook heeft het Cultuur Platform een bijdrage geleverd aan het cultuur en erfgoedbeleidsplan 2021-2030.

Het Cultuur Platform bestaat naast de voorzitter uit negen cultuurvertegenwoordigers, ieder met hun eigen discipline. Er wordt circa tien maal per jaar vergaderd. Sinds juni 2022 is Ria Kroon voorzitter. Zij heeft de ambitie uitgesproken om de zichtbaarheid van het Cultuur Platform te vergroten en het Cultuur Platform weer de gesprekspartner, belangenbehartiger en klankbord te laten zijn van de cultuurmakers enerzijds en de gemeente anderzijds.

Het Cultuur Platform Ommen is bereikbaar via cultuurplatformommen@gmail.com of telefonisch 06-46320230 (Ria Kroon)