Muziek laten horen

Een bedrijf of instelling mag 6 keer per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan livemuziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

De gemeente wijst ook collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag een bedrijf of instelling ook meer geluid maken.

Melden

U meldt een incidentele festiviteit via het formulier ‘aanvraag ontheffing geluid’.

Deze melding is gratis.

  • Het is maximaal 6 keer per jaar toegestaan om een feest in een horecabedrijf te houden waarbij de geluidsnormen worden overtreden. Bij het gebruik maken van de melding mogen de geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer tijdelijk worden verhoogd.
  • De verhoogde geluidsnormen gelden tot uiterlijk 00.30 uur.
  • Eén en ander geldt alleen voor het bebouwde gedeelte van de (horeca)inrichting en niet voor de buitenruimte (zoals terras of sportvelden).
  • Bij het produceren van geluid op een terras of rond sportvelden moet u dus voldoen aan de geluidsnormen uit ‘het Activiteitenbesluit milieubeheer’. Dit betekent dat u vanwege de geluidsnormen, geen muziek buiten mag laten horen na een bepaald tijdstip. Het gebruiken van de geluidsinstallatie bij sportvelden voor het doen van wedstrijdmededelingen valt hier buiten.
  • Ramen en deuren blijven gesloten, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
  • U meldt de festiviteit minimaal 2 weken van tevoren bij de gemeente.

De melding kan niet gebruikt worden voor het melden van evenementen (zoals feesten) van particulieren. U vraagt dan een evenementenvergunning aan.