Leerlingenvervoer

Als u zelf niet kunt zorgen voor het halen en brengen van uw kind(eren) van en naar school, kunt u in aanmerking komen voor een voorziening voor het leerlingenvervoer van de gemeente. Bijvoorbeeld als uw kind een handicap heeft, of omdat de school op flinke afstand van huis ligt.

U kunt gebruik maken van leerlingenvervoer als uw kind naar een school gaat voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

U kunt een verzoek indienen voor een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten, of de verzorging van het vervoer voor het schoolbezoek. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • een vergoeding voor een fiets of openbaar vervoer;
 • het leveren van aangepast vervoer.

De gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi. Altijd wordt gekeken naar de meest efficiënte en goedkoopste wijze van vervoer. De wijze van vervoer is afhankelijk van de school waar uw kind naar toegaat en de mogelijkheden van uw kind.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de voorziening leerlingenvervoer kunt u gebruikmaken van het onderstaande aanvraagformulier. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de termijn een keer verlengen.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer van uw kind
 • bank- of gironummer
 • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • informatie over gezinssamenstelling
 • adres van de school
 • reisduur (openbaar vervoer)
 • informatie over de afstand van de woning naar school

In veel gevallen zijn er nog verklaringen van school of een deskundige nodig, bijvoorbeeld over een eventuele handicap van het kind of een verklaring van overwegende bezwaren die ouders/verzorgers hebben tegen het dichterbijgelegen onderwijs.

Kosten
U dient eventueel een eigen bijdrage te betalen. Dit is afhankelijk van schoolsoort, afstand en inkomen.

Documenten

Voorwaarden

Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken:

 • Uw kind moet de gemeente Ommen als hoofdverblijf hebben. Het maakt dus niet uit of u als ouders/verzorgers in een andere woonplaats staat ingeschreven.
 • De afstand tussen huis/verblijfplaats en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan zes kilometer.
 • De leeftijd van uw kind kan van belang zijn.
 • Ook bekijken we wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen. In sommige gevallen vraagt de gemeente advies aan een deskundige.

Contact

Meer informatie kunt u opvragen bij het cluster leerlingenvervoer van de afdeling Maatschappelijk Domein.

E-mail: Gemeente@ommen.nl
Telefoon: 14 0529.