Leerplicht

Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren in Nederland naar school. In de Leerplichtwet staat uitgelegd wat ouders of verzorgers, jongeren en de school moeten doen om ervoor te zorgen dat jongeren naar school blijven gaan.

Leerplichtambtenaar

Soms komen leerlingen niet op school. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of als ze verzuimen zonder dat de ouders of verzorgers het weten. Wanneer dat vaak gebeurt, dan raken ze in hun ontwikkeling achterop. Ook komt het voor, dat ze de school helemaal niet afmaken. Dan is het later veel moeilijker om leuk werk te vinden. Informatie over Leerplicht vindt u op de website van de rijksoverheid.

Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar die het recht op onderwijs bewaakt en er voor moet zorgen dat schooluitval tot het minimum wordt beperkt.

Allereerst gebeurt dit door gesprekken met leerlingen, de ouders en verzorgers en/of de school. Het doel is uiteraard dat de leerling de opleiding afmaakt en met een startkwalificatie het onderwijs verlaat.

De leerplichtambtenaar streeft naar een goede samenwerking met de leerling, ouders/ verzorgers en school. In overleg met hen kunnen andere hulpverlenende instanties worden ingeschakeld. Gezamenlijk wordt dan geprobeerd te voorkomen dat een situatie tot verder schoolverzuim leidt. Soms is terugkeer op dezelfde school niet mogelijk. Dan wordt de leerling op een andere school geplaatst.

Contact met de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar voor de gemeente Ommen is:

  • Mirella Wolkorte
    Email: leerplicht@ommen.nl