Vitale vakantieparken

De gemeente Ommen vindt het belangrijk dat alle vakantieparken in Ommen vitaal blijven of weer vitaal worden. Het uitgangspunt hierbij is recreatie. Er zijn parken in de gemeente waar het toekomstperspectief in het geding is. Misschien moet het park vitaliseren. Het gaat dan om aanpassingen waardoor recreatie weer alle kansen krijgt. Misschien ook zit een nieuwe toekomst als recreatiepark er echt niet in. In dat geval moet het park misschien transformeren: een verandering naar een andere bestemming, bijvoorbeeld natuur of wonen.

Parkbesturen en – eigenaren hebben en houden de eerste verantwoordelijkheid om hun park vitaal te houden. Zij kunnen, nadat het afwegingskader is vastgesteld, een verzoek doen aan de gemeente om te assisteren bij een vitaliseringsplan of een transformatie. De gemeente gaat dan, in overleg met het betreffende park, kijken wat er mogelijk is. De verzoeken moeten voor elk vakantiepark gelijk behandeld worden. Het afwegingskader helpt daarbij. Hierin staan voorwaarden en regels die de gemeente Ommen toepast. Het afwegingskader is niet bedoeld voor vakantieparken die nu al een vitale recreatiebestemming hebben.

Afwegingskader

Dit betekent dat vertegenwoordigers van een recreatiepark een beroep kunnen doen op assistentie van de gemeente. Wilt u hierover een afspraak maken of meer informatie, mail dan naar gemeente@ommen.nl.

Informatieavond

Op maandag 22 maart 2021 om 19.30 uur was er een online informatieavond die u hieronder kunt terugkijken.

Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitale vakantieparken. Het kan gaan om vakantieparken die voor een re-vitaliseringsopgave staan, parken die een transformatieopgave hebben naar bijvoorbeeld permanente of tijdelijke bewoning of parken waar signalen zijn van onveiligheid of leefbaarheidsproblemen.