Subsidies energieproblematiek sport

De energieproblematiek treft ook de sportsector. Vanuit de overheid is hier aandacht voor in de vorm van subsidieregelingen en tegemoetkomingen. We hebben een aantal belangrijke zaken voor Ommense sportverenigingen op een rij gezet.

Noodfonds energie sportverenigingen

Gemeenten kunnen voor sportverenigingen een aanvraag indienen voor de Specifieke Uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen. Dit is bedoeld voor sportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuiteitsproblemen zijn gekomen en geen kunnen maken van de TEK- regeling.

 • Aanvraagperiode: 17 juli – 1 september
 • Tegemoetkomingsperiode: 1 januari 2022 – 31 december 2023
 • Aanvrager: gemeente
 • Uitkering: Maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019. Of bij gebroken boekjaar van sportseizoen 2018/2019
 • Uitkeringswijze: 100% uitkering maximaal 13 weken na sluitingsdatum (half december 2023)
 • Maximale subsidie: Subsidieplafond landelijk is € 6 miljoen.

Let op: is het totaal aangevraagde bedrag door alle gemeente hoger dan het plafondbudget? Dan wordt het bedrag evenredig door de ingediende aanvragen verdeeld.

Landelijke regelingen

 • Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling): deze regeling is ook van toepassing op (sport)ondernemingen. De regeling dekt 50% van de kostenstijging van het energieverbruik tot een maximum van € 160.000. Voorwaarde is dat minimaal 7% van de omzet uit energielasten bestaat. TEK kan aangevraagd worden van 21 maart 2023 9.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. Kijk op de website van RVO voor meer info.
 • Noodfonds sport ministerie van VWS: voor amateursportclubs is een noodfonds van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit fonds is voornamelijk bedoeld om amateursportverenigingen te ondersteunen die geen toegang hebben tot andere regelingen. Er wordt ook een beroep gedaan op verenigingen zelf om kosten te besparen en te kijken waar extra inkomsten gegenereerd kunnen worden.
 • Ondersteuning door Sport NL Groen bij de verduurzaming van sportinstellingen. Hier is ook een tool beschikbaar die de regelingen inzichtelijk maakt, inclusief fiscale voordelen.
 • De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateurverenigingen. Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.
 • Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Provinciale regelingen: Nieuw Energie Overijssel

Hieronder de openstaande regelingen vanuit het provinciale programma Nieuwe Energie Overijssel. Alle regelingen zijn gericht op besparing, verduurzaming en opwekking (geen compensatie).

 • Energiebesparing Overijssel 2.0. Voor technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen die minimaal 300 GigaJoule opleveren en waarmee minimaal label A++ wordt bereikt en 7 labelstappen beter dan het was.
 • Energiebesparende maatregelen (geld terug actie subsidie energiebesparende maatregelen, n.a.v. energieonderzoek) waar ook sportverenigingen gebruik van kunnen maken.
 • Zonne-energie op bedrijfsdaken. Als de dakconstructie aangepast moeten worden voor de plaatsing van zonne-energie of als er lichtgewicht zonnepanelen nodig zijn, dan is deze regeling interessant. De dakconstructie moet een minimale oppervlakte hebben van 100 m2.