Energieproblematiek sport

De energieproblematiek treft ook de sportsector. Vanuit de overheid is hier aandacht voor in de vorm van subsidieregelingen en tegemoetkomingen. We hebben een aantal belangrijke zaken voor Ommense sportverenigingen op een rij gezet:

  • Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling): deze regeling is ook van toepassing op (sport)ondernemingen. De regeling dekt 50% van de kostenstijging van het energieverbruik tot een maximum van € 160.000. Voorwaarde is dat minimaal 7% van de omzet uit energielasten bestaat. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/19/tek-regeling-op-hoofdlijnen-uitgewerkt en www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek#voorwaarden;
  • Noodfonds sport ministerie van VWS: voor amateursportclubs is een noodfonds van €6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit fonds is voornamelijk bedoeld om amateursportverenigingen te ondersteunen die geen toegang hebben tot andere regelingen. Er wordt ook een beroep gedaan op verenigingen zelf om kosten te besparen en te kijken waar extra inkomsten gegenereerd kunnen worden.
  • Ook op provinciaal niveau wordt naar alle waarschijnlijkheid een extra/aanvullende regeling ontwikkeld.