Paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen

Een paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen doet u bij de gemeente waarin u woont. Maak daarvoor een afspraak. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Meenemen

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u nu heeft. Ook als deze verlopen zijn.
 • 1 recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden). De fotograaf weet aan welke eisen de foto moet voldoen.
 • Pinpas of contant geld (betaling per pin heeft onze voorkeur).
 • Bij een paspoort of identiteitskaart voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn bij aanvraag en afhalen.

Toestemming voor kinderen

ID-kaart: Kinderen jonger dan 12 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of voogden (de gezaghouders) van het kind. U kunt digitaal toestemming geven met uw eigen DigiD.

Paspoort: Kinderen jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of voogden (de gezaghouders) van het kind. U kunt digitaal toestemming geven met uw eigen DigiD.

Als u digitaal toestemming hebt gegeven, is het niet nodig om bij de afspraak aanwezig te zijn of (een kopie van) uw identiteitsbewijs te tonen. Uw kind moet zelf wel naar de afspraak komen. Als het u niet lukt om digitaal toestemming te geven, houdt u dan rekening met deze voorwaarden:

 • Beide ouders of voogden komen mee naar de afspraak.
 • Beide ouders of voogden nemen hun identiteitsbewijs mee naar de aanvraag.
 • Kan één van de ouders of voogden niet mee bij de aanvraag zijn? Dan vult deze persoon vooraf het toestemmingsformulier in. Dit formulier staat rechts op deze pagina.
 • Deze persoon geeft wel zijn identiteitsbewijs mee voor de aanvraag.
 • Is het niet mogelijk om het identiteitsbewijs mee te geven met het toestemmingsformulier? Laat dan het formulier dan legaliseren. Er komt dan een stempel of sticker op. Dit kan bij de gemeente.
 • Kinderen moeten er zelf bij zijn als u hun identiteitskaart aanvraagt.

Paspoort afhalen/bezorgen

 • Bij het aanvragen van een paspoort of ID-kaart aan de balie in het gemeentehuis, wordt meteen een afspraak ingepland voor het afhalen. Als u het op een ander moment wilt afhalen, kan er online een afspraak gemaakt worden.
 • Iedereen moet bij de afhalen zelf aanwezig zijn, ook kinderen.
 • U kunt er ook voor kiezen om het paspoort bij u thuis te laten bezorgen. Meer informatie hierover vindt u in één van onderstaande buttons.

Product Kosten
Paspoort vanaf 18 jaar en ouder € 83,87
Paspoort voor jongeren tot en met 17 jaar € 63,42
Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder € 75,80
Identiteitskaart voor jongeren tot en met 17 jaar € 40,92
Spoedaanvraag paspoort of identiteitskaart (toeslag) € 57,09
(Thuis) bezorgen paspoort of identiteitskaart € 5,30

 • Meld het verlies van uw paspoort of ID-kaart zo snel mogelijk bij de gemeente. Ik wil digitaal de vermissing van mijn paspoort of ID-kaart doorgeven.
 • Vraag daarna een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart aan. U kunt hiervoor online een afspraak maken.
 • Vindt u uw oude paspoort of identiteitskaart terug? Lever dat dan in bij de gemeente. Uw oude paspoort of identiteitskaart is namelijk niet meer geldig.
 • Als uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland kwijtgeraakt of gestolen is, dan moet u daar ter plekke wel aangifte doen bij de politie en vraag om een bewijs daarvan. Vraag ook een nieuw of tijdelijk reisdocument aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat. In Nederland gaat u met het buitenlandse proces-verbaal naar de gemeente.
 • Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort aanvragen kost zeker 24 uur. Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee.

Product Geldigheid
Paspoort of identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder 10 jaar
Paspoort of identiteitskaart voor jongeren tot en met 17 jaar 5 jaar

Bij de aanvraag van uw paspoort of identiteitskaart kunt u aangeven dat u uw reisdocument wilt laten bezorgen. Dat kan op een adres in Nederland naar keuze. Met uitzondering van de Waddeneilanden. Het bezorgen van een reisdocument kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u niet kiezen voor het laten bezorgen van uw reisdocument:

 • Bij een spoedaanvraag.
 • Bij de aanvraag van een vreemdelingen of vluchtelingenpaspoort.
 • Als u uw reisdocument wilt laten bezorgen op de Waddeneilanden.
 • Als uw huidige reisdocument een geldig visum bevat dat u nog wilt gebruiken.
 • Als u in de afgelopen 5 jaar uw reisdocument minimaal 3 keer als verloren heeft opgegeven.
 • Als u staat ingeschreven op een briefadres.

Kosten

De kosten voor het laten bezorgen van een reisdocument bedragen € 5,10.

Werkwijze

 1. U ontvangt van Dynasure per e-mail een bevestiging van uw keuze voor bezorging.
 2. U krijgt per e-mail bericht van Dynasure als uw reisdocument gereed is.
 3. U plant zelf online een afspraak in voor de bezorging. U maakt hierbij een keuze voor een dagdeel van 4 uur.
 4. U ontvangt op de dag van bezorging een e-mail met het verwachte tijdstip van bezorging. Dit tijdstip kan tot 2 uur afwijken van de uiteindelijke bezorgtijd.
 5. U ontvangt 30 tot 60 minuten voor de bezorging een sms met de exacte bezorgtijd.
 6. U dient uw reisdocument persoonlijk in ontvangst te nemen. Dat geldt ook voor minderjarigen.
 7. U tekent voor ontvangst van uw nieuwe reisdocument.
 8. De bezorger maakt ter plaatse uw oude reisdocument ongeldig.

Heeft u geen e-mailadres? Dan neemt Dynasure telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen. U ontvangt 30 tot 60 minuten voor de bezorging telefonisch bericht met de exacte bezorgtijd.

Veiligheid

Om de veiligheid te waarborgen, wordt uw reisdocument bezorgd door het gespecialiseerde bedrijf Dynasure. Bij de bezorging controleert de bezorger van Dynasure uw identiteit aan de hand van de pasfoto en op basis van gegevens in uw nieuwe en uw oude reisdocument(en). Houd daarom uw oude reisdocument bij de hand als de bezorger arriveert.

Het reisdocument wordt bij de bezorging door Dynasure aangeboden in een verzegelde envelop. De bezorger kan zich identificeren met een badge en draagt herkenbare Dynasure-kleding in de kleuren rood en geel.

Via een persoonlijke webpagina (MyDynasure) kunt u de bezorging real-time volgen. In MyDynasure kunt u ook zien zien welke koerier bij u langskomt, waar de koerier zich nu bevindt en hoe lang het duurt voordat de koerier bij u arriveert.

U levert een paspoort of identiteitskaart van een overledene in bij de balie Burgerzaken. U levert het paspoort in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.

 • Reist u vaak naar het buitenland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen.
 • Dit paspoort heeft 64 pagina’s in plaats van 32. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels.
 • Een zakenpaspoort is 10 jaar geldig en kost:
  • Voor jongeren tot en met 17 jaar: € 63,42
  • Vanaf 18 jaar en ouder: € 83,87

Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een tweede paspoort aanvragen als u:

 • Landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij toelating tot die landen.
 • Uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken.
 • Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden tweede paspoort

Kosten

 • Voor jongeren tot en met 17 jaar: € 63,42
 • Vanaf 18 jaar en ouder: € 83,87

 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar woont u wel in Nederland?
 • Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.
 • U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.
 • Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn.

Voorwaarde

U heeft een geldige verblijfsvergunning (document I, II of V).

Meenemen

 • Schriftelijke bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat u geen paspoort van uw eigen land kunt aanvragen.
 • 1 recente pasfoto (de foto mag niet ouder dan 6 maanden zijn). De fotograaf weet aan welke eisen de foto moet voldoen.
 • Uw vorige vreemdelingenpaspoort als u dat heeft.
 • Uw verblijfsdocument.
 • Pinpas: betaal bij voorkeur met uw pinpas. Contant betalen is ook mogelijk.

Jonger dan 18 jaar?

Neem dan ook mee:

 • Toestemming (van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft). Toestemming geven kan digitaal of op papier (zie bijlage).
 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s).

Kosten

 • Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,42.

Geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van de verblijfsstatus.

Afhalen

 • U kunt uw nieuwe vreemdelingenpaspoort ophalen tijdens onze openingstijden.
 • Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
 • Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.
 • Een spoedaanvraag is mogelijk nadat de aanvraag van uw C1-formulier is goedgekeurd.

 • Heeft u uw paspoort snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het paspoort vóór 14.00 uur aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag ophalen.
 • Heeft u uw oude paspoort niet meer? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. De aanvraag duurt dan waarschijnlijk wat langer.
 • Vertrekt u vandaag al? Neem dan contact op met de Marechaussee voor een noodpaspoort.

Kosten

Bij een spoedaanvraag betaalt u een toeslag van € 57,09 bovenop de kosten van een paspoort of identiteitskaart.

Reist u naar het Verenigd Koninkrijk? Sinds 1 oktober 2021 heeft u daarvoor een paspoort nodig. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.