Bewijs van in leven zijn

Voor de aanvraag van bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij heeft u in een aantal gevallen een verklaring van in leven zijn nodig. Dit is een bewijs dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven.

U kunt een bewijs van in leven zijn online aanvragen. Een attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis.

Om een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita persoonlijk aan te vragen op het gemeentehuis, kunt u online een afspraak maken.

Bewijs van in leven zijn: € 16,60

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
  • Vraagt u de attestatie de vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig

U krijgt de attestatie de vita direct mee.

U kunt een attestatie de vita ook in het Frans krijgen. Standaard is een attestatie de vita in het Nederlands. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.