Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap kunt u aantonen dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland, een huwelijk of bij bepaalde beroepen.

Het bewijs van Nederlanderschap kunt u online aanvragen.

Het is ook mogelijk om online een afspraak te maken om het bewijs van Nederlanderschap aan te vragen op het gemeentehuis.

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u het bewijs van Nederlanderschap aanvragen in de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven. In de meeste gevallen volstaat hiervoor ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Als u in het buitenland woont, maar wel de Nederlandse nationaliteit heeft, dan kunt u voor het bewijs terecht bij de Nederlandse ambassade of het consulaat van het land waar u woont.