Uittreksel persoonsgegevens

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Ommen woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan. Op het uittreksel staan persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, bijvoorbeeld uw adres en burgerlijke staat.

U vraagt het uittreksel persoonsgegevens online aan. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

U kunt een uittreksel ook aanvragen aan de balie. Daarvoor moet u een afspraak maken.

 • Uittreksel Basisregistratie personen: € 13,50
 • Uittreksel Basisregistratie personen via digitaal loket: € 12,20

U ontvangt het uittreksel of de afschrift binnen 3 werkdagen per post.

Woont u in het buitenland? Houd er dan rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden. Let op: in dit geval is het niet mogelijk het uittreksel digitaal aan te vragen.

Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan.

Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Vraag dan naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan.

Kosten

 • (Internationaal) uittreksel BRP: € 13,50
 • (Internationaal) uittreksel Burgerlijke Stand:

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Kijk dus goed welk uittreksel u nodig heeft. Hieronder ziet u welke uittreksels er zijn.

 • Uittreksel BRP basis (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats).
 • Gezinsuittreksel
 • Uittreksel BRP met burgerlijke staat: voor het aanvragen van een faillissement.
 • Uittreksel BRP met nationaliteit en datum vestiging Nederland: voor de rechtbank, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bewindvoering.
 • Uittreksel voor historische adressen: voor een woningbouwvereniging of het opzeggen van een abonnement.
 • Internationaal uittreksel: voor zaken in het buitenland.