Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers of andere organisaties kunnen daar om vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Aanvraag via organisatie of werkgever

Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. Uw werkgever zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van Justis met daarin een aanvraagcode. U heeft hiervoor wel DigiD nodig.

Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Schriftelijk aanvragen

Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan vraagt u zelf een VOG aan. Kan dit niet via het digitale formulier? Dan kunt u uw aanvraag ook schriftelijk indienen. Gebruik hiervoor 1 van onderstaande aanvraagformulieren.

Maak een afspraak en neem het ingevulde formulier mee. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Ommen.

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

Voor een bepaalde taak of functie moet u laten zien dat uw gedrag geen bezwaar is. Dit doet u met een VOG. Justis onderzoekt dan of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

Verklaring omtrent het gedrag: € 41,30

Om digitaal een VOG aan te kunnen vragen moet u inloggen met DigiD. Vraagt u uw VOG schriftelijk aan? Dan heeft u nodig:

 • een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
 • het ingevulde aanvraagformulier VOG NP of VOG RP of VOG Kinderopvang

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U vult hiervoor het aanvraagformulier VOG NP aanvraag in. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief. In deze brief geeft u aan wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
 • een bedrag van € 41,30

U krijgt bericht via de post.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Kinderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag