Alcoholwet

Wilt u als ondernemer drank schenken of verkopen? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig.

U kunt de vergunning aanvragen via de formulieren die u vindt onder downloads. Voor meer informatie kunt u vooraf contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0529.

Aan het aanvragen van een Alcoholwetvergunning zijn kosten verbonden. Informeer vooraf bij de Publieksdienst naar de hoogte hiervan.

U kunt de horecavergunning per brief of online aanvragen. Stuur mee:

  • Aanvraagformulier Alcoholwetvergunning model A.
  • Ingevuld Bibob vragenformulier.
  • Burgerservicenummers van de ondernemers en leidinggevenden.
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van alle leidinggevenden.
  • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
  • Kopie van de arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden.
  • Koop-, huur-, of pachtovereenkomst van wie de onderneming is.
  • Plattegrond van de inrichting of het terras.
  • Bij een vereniging of stichting: afschrift van de statuten.

Iedereen (dus ook een niet-horecaondernemer) kan een ontheffing aanvragen als het gaat om een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. U kunt de ontheffing aanvragen voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. De verantwoordelijke (leidinggevende) heeft een Verklaring Sociale Hygiëne.

U heeft geen ontheffing nodig bij een besloten feestje, zoals bijvoorbeeld een buurtfeestje.

De behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken. Deze periode kan met 8 weken verlengd worden.