Kansspel of loterij organiseren

Als u een klein kansspel of een promotioneel kansspel wilt houden, doet u hiervoor een melding bij de gemeente. Voor het houden van een loterij is een vergunning nodig.

Een klein kansspel kan bijvoorbeeld een bingo of een lotto zijn. Er is sprake van een promotioneel kansspel als het doel de promotie van bijvoorbeeld een organisatie of een dienst is. De opbrengst van een kansspel moet worden besteed aan een goed doel. Voorbeelden hiervan zijn sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk.

Voor het aanvragen van een kansspelvergunning, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn onder meer afhankelijk van de hoogte van het prijzenpakket.

Informeer vooraf bij de receptie van de gemeente naar de hoogte van de kosten.

 • De organisatie is in handen van een Nederlandse vereniging.
 • Deze vereniging bestaat minimaal drie jaar.
 • Het doel van de vereniging is niet het organiseren van kansspelen.
 • De prijzen en premies in geld of goederen zijn maximaal € 400 per ronde.
 • De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies in geld of goederen is maximaal € 1.550.
 • U informeert de gemeente na afloop over de trekkingen en opbrengsten.

 • Deelname aan het kansspel is gratis.
 • Per product, dienst of organisatie mag één keer per jaar een promotioneel kansspel worden georganiseerd.
 • Er worden maximaal twintig trekkingen verricht.
 • U voldoet aan de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Als de waarde van de te winnen prijzen samen meer dan € 4.500 bedraagt, vraagt u een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

 • Minimaal 50% van de opbrengst wordt besteed aan doelen van algemeen belang.
 • Maximaal 50% van de opbrengst wordt besteed om gemaakte kosten te dekken.
 • De opbrengst dient geen commercieel of particulier belang.
 • De opbrengst wordt besteed aan doelen van algemeen belang.
 • Loten die niet zijn verkocht, worden voor de trekkingsdatum ingeleverd bij de gemeente.
 • Er worden maximaal dertien trekkingen verricht.
 • De vergunning is zes maanden geldig.
 • Als de waarde van de te winnen prijzen samen meer dan € 4.500 bedraagt, vraagt u een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Zorg dat uw aanvraag op tijd naar de gemeente is verstuurd:

 • Klein kansspel: minimaal 14 dagen van tevoren.
 • Promotioneel kansspel: minimaal 14 dagen van tevoren.
 • Kansspelvergunning: minimaal 21 dagen van tevoren.

Als de waarde van de te winnen prijzen samen meer dan € 4.500 bedraagt, vraagt u een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.